header Αναστάσιος Π.Κηπουρόπουλος πιστοποίηση ISO Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 english

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015

Από εχθές, 18 Ιουλίου 2018, η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό RINA και από το δίκτυο IQNET για την ποιότητα των σχεδίων και μελετών καθώς και όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 9001:2015.

Βασικός μας στόχος είναι η διασφάλιση της παροχής στους πελάτες μας διαρκώς καλύτερης ποιότητας προϊόντων. Όμως, εκτός από την ποιότητα, πάντοτε ψάχνουμε για να δώσουμε το «κάτι παραπάνω» με τις υπηρεσίες μας, το οποίο σε τελική ανάλυση θα συνδράμει με τον τρόπο του στην βελτίωση της επιχειρησιακής εικόνας του πελάτη.

Μας ενδιαφέρει ο ευχαριστημένος πελάτης και τέτοιος είναι αυτός που λαμβάνει ποιοτικά, από κάθε άποψη, προϊόντα. Στο σημείο αυτό επικεντρωνόμαστε και γι’ αυτό προσπαθούμε διαρκώς μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και της συνετής διαχείρισης των πάσης φύσεως πόρων.

Η εταιρεία μας ευχαριστεί καθένα ξεχωριστά από τα μέλη της για την συνεχή και μεγάλη προσπάθεια επίτευξης των στόχων.


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Κατασκευή νέου πηδαλίου για το Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»

Το τεχνικό μας γραφείο ανέλαβε να εκπονήσει την μελέτη και τον σχεδιασμό καθώς και την οργάνωση και επίβλεψη της κατασκευής νέου πηδαλίου για το Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ». Το πλοίο έχασε το πηδάλιό του μετά από το κόψιμο του υπάρχοντος άξονα, ενώ το νέο πηδάλιο ήδη τοποθετήθηκε στο πλοίο με επιτυχία και στο μικρότερο δυνατόν χρονικό διάστημα.

Η εμπειρία ήταν μοναδική για όλους μας από την εκτέλεση όλης της εργασίας, δεδομένου ότι δεν είναι συχνό γεγονός η απώλεια πηδαλίου και η κατασκευή νέου, ειδικά για μεγάλο πλοίο. Και όταν λέμε «πηδάλιο» στην προκειμένη περίπτωση εννοούμε για ένα κρεμαστό πηδάλιο συνολικού βάρους περίπου δέκα τόνων, εξωτερικών διαστάσεων 4,25Χ3,25 μέτρα και με άξονα διαμέτρου 450 χιλιοστών.

Μεταξύ των υποχρεώσεων του τεχνικού μας γραφείου ήταν να διαπιστώσουμε και τον λόγο του κοψίματος του άξονα, ώστε αν χρειασθεί να ληφθούν προληπτικά μέτρα ή να γίνουν οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Η διαδικασία, μέχρι να εξαχθεί συμπέρασμα, απαίτησε αρκετό διάβασμα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία για ζημιές του είδους και πολύ προσεκτική και διαρκή παρατήρηση των ευρημάτων.

Η όλη κατασκευή περιλάμβανε ελασματουργική εργασία, μηχανουργικές κατασκευές και κατεργασίες καθώς και κατασκευή χυτού τεμαχίου σημαντικού όγκου και βάρους για το κρέμασμα του πτερυγίου του πηδαλίου. Όλη η εργασία είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η σημαντική αξία της οφείλεται στις λεπτομέρειες, οι οποίες κρύβονταν μέσα στις διαδικασίες κατασκευών και κατεργασιών. Η εύρεση λύσεων και η αντιμετώπιση αυτών των λεπτομερειών δημιούργησαν μεγάλους προβληματισμούς, αλλά τελικά όλοι μας αποκομίσαμε μια μοναδική εμπειρία.

Στο χέρι μας είναι αυτή την εμπειρία να την χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα, τόσο σε ό,τι αφορά οργανωτικά ζητήματα όσο και μελετητικά και κατασκευαστικά. Ένα είναι σίγουρο, ότι δεν θα αφήσουμε να πάει χαμένο όλο αυτό που ζήσαμε.

Παρακάτω παρατίθενται και μερικές φωτογραφίες από τις εργασίες κατασκευής του πηδαλίου και την τοποθέτησή του στο πλοίο.


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Μετασκευή του Ε/Γ-Ο/Γ «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ»

Το τεχνικό μας γραφείο υπέγραψε σύμβαση με την Α.Ν.Μ.Ε.Ζ. Α.Ε. για τον σχεδιασμό, την μελέτη, την επίβλεψη εργασιών αλλά και γενικά την οργάνωση της μετασκευής του πλοίου της Ε/Γ-Ο/Γ «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ». Το βασικό τμήμα της μετασκευής αφορά την αλλαγή της μορφής της πλώρης του πλοίου, την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της Συνθήκης της Στοκχόλμης για ύψος κύματος 2,50 μέτρα και την γενική αναβάθμιση των χώρων επιβατών αλλά και πληρώματος.

Την μετασκευή θα εγκρίνει ο ιταλικός νηογνώμονας καθώς επίσης και ο Κ.Ε.Π., από πλευράς ασφαλείας, απ’ όπου και θα εκδοθούν τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας του πλοίου. Ήδη έχουν κατατεθεί τα σχετικά στους αρμόδιους οργανισμούς και έχει εκδοθεί η σχετική άδεια εργασιών μετασκευής του πλοίου.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι διότι συμμετέχουμε στην, χωρίς θόρυβο, συνεχή ανοδική πορεία της Α.Ν.Μ.Ε.Ζ. Α.Ε. και συμβάλλουμε με τον δικό μας τρόπο στην προσπάθεια αυτή. Είναι μεγάλη τιμή για το τεχνικό μας γραφείο, μια εταιρεία του μεγέθους και της σοβαρότητας της Α.Ν.Μ.Ε.Ζ. Α.Ε. να μας εμπιστεύεται για πολλοστή φορά.

Και εμείς από την δική μας πλευρά κάνουμε ότι είναι δυνατόν ώστε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης αυτής. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατόν, ώστε μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών το πλοίο να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των κανονισμών αλλά και σε αυτές της πλοιοκτήτριας εταιρείας καθώς και των επιβατών.

Καλό ξεκίνημα να έχουμε όλοι μας.