ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

Το τεχνικό μας γραφείο ανέλαβε και ολοκλήρωσε την αρχική επιθεώρηση συμμόρφωσης με το Π.Δ. 104/2016, λόγω συμπλήρωσης ηλικίας 30 ετών, του Ε/Γ-ΔΡ «ΔΗΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ» Ν.Π. 10032.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του παραπάνω Π.Δ., το πλοίο εφοδιάσθηκε με επικαιροποιημένα στοιχεία ευσταθείας και ευσταθείας σε περίπτωση βλάβης κατόπιν διενέργειας νέου πειράματος ευσταθείας. Η προετοιμασία του πλοίου, προκειμένου να υποστεί τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις και δοκιμές, έγινε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί ότι το αποτέλεσμα θα είναι το καλύτερο δυνατόν.

Οι κανονισμοί και τα κριτήρια, τα οποία εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή και κυρίως στην εξέταση της στεγανής υποδιαίρεσης και της ευστάθειας του πλοίου, είναι κοινοί για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως μήκους, στα οποία εφαρμόζεται το Π.Δ. 104/2016. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η απαιτούμενη διαδικασία ελέγχων και εκπόνησης μελετών να είναι σχετικά χρονοβόρα, σε σχέση με το μέγεθος του πλοίου. Επίσης, ο όγκος των νέων μελετών, με τις οποίες εφοδιάζεται τελικά το πλοίο, είναι δυσανάλογα μεγάλος για το μέγεθος του πλοίου, σε σχέση με τις προ της εφαρμογής του απαιτούμενου κανονισμού, υπάρχουσες.

Στην προσπάθειά μας αυτή συνέβαλαν σημαντικά δύο παράγοντες, το ικανότατο στελεχιακό δυναμικό του γραφείου μας και τα αξιόλογα διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα, με τα οποία είναι εφοδιασμένο το τεχνικό μας γραφείο. Έτσι το πλοίο εξετάσθηκε σε όλες του τις λεπτομέρειες, με βάση τα παραπάνω και σε συνδυασμό με την εμπειρία των στελεχών μας, επετεύχθη το τελικό αποτέλεσμα.

Τέλος, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την πλοιοκτήτρια εταιρεία του παραπάνω πλοίου, για την εμπιστοσύνη, την οποία μας έδειξε και για την συνεργασία, την οποία είχαμε καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button