Παρακολουθήσεις

2.1 – Επιβλέψεις
2.2 – Οργάνωση Εργασιών

2.1 Επιβλέψεις

2.1 Επιβλέψεις

Λεπτομερής και συνεχής εποπτεία εργασιών από εξειδικευμένο προσωπικό κάθε εργασίας, η οποία συντελείται επί του πλοίου

2.2 Οργάνωση εργασιών

Ορθολογικότερος συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών στην κατασκευή ενός έργου προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί με επιτυχία και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της σύμβασης. Δημιουργία χρονοδιαγράμματος

Λεπτομερείς έλεγχοι ποιότητας κάθε εργασίας επί του πλοίου ώστε να διερευνηθεί το επίπεδο της ποιότητάς της από εξειδικευμένο, κατά περίπτωση, προσωπικό σε όλη την διάρκεια ενός έργου

2.2 Οργάνωση Εργασιών

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button