ΜΑΪΟΣ 2023

Πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση πιστοποίησης/επαναπιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο τηρεί το τεχνικό μας γραφείο, από αρμόδιο επιθεωρητή του οργανισμού Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch. Μετά το τέλος του σχετικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις του Προτύπου Διαχείρισης ISO 9001:2015.

Η πιστοποίηση αυτή της «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» ΤΕΧΝ. ΝΑΥΠ. ΜΕΠΕ , εξασφαλίζει ότι το προσωπικό της εταιρείας μας ακολουθεί και εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες τέτοιες, οι οποίες βασίζονται σε ένα εμπεριστατωμένο, αναγνωρισμένο και δοκιμασμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και το οποίο της επιτρέπει να προγραμματίζει, να διαχειρίζεται,  να παρακολουθεί αλλά και να βελτιώνει τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της.

Το τεχνικό μας γραφείο δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών του εδώ και 43 χρόνια, επιβεβαιώνει με τη πιστοποίηση αυτή ότι είναι σε θέση να βελτιώνει διαρκώς, βάσει στοχοθετημένων δεικτών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών του ακολουθώντας τις διεθνής βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης ποιότητας.

Η πιστοποίηση αυτή αναδεικνύει την ύπαρξη κατάλληλων διαδικασιών αλλά και πολιτικής που εφαρμόζουμε ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει την συνεχή δέσμευση μας στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες μας χωρίς «εκπτώσεις» στο τομέα της ποιότητας.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button