Ζητήματα Ασφάλειας

4.1 – Ασφάλεια Πλοίων
4.2 – Εφαρμοφή Διεθνών Συμβάσεων

4.1 Ασφάλεια Πλοίων

4.1 Ασφάλεια Πλοίων

Εφαρμογή των απαιτήσεων των διεθνών συμβάσεων σε ό,τι αφορά την προστασία έναντι της πυρκαγιάς (εξοπλισμός & μονώσεις) και την ασφάλεια επιβαινόντων στο πλοίο
Εξέταση και καθορισμός της κατάλληλης διάταξης για την ασφαλή εγκατάλειψη του πλοίου
Ανάλυση της ροής των επιβατών κατά την διάρκεια ασφαλούς εγκατάλειψης του πλοίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων
Λεπτομερή σχέδια σωστικών μέσων και πυρασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων

4.2 Εφαρμογή Διεθνών Συμβάσεων

Δημιουργία συστημάτων ασφαλούς διαχείρισης για εταιρείες & πλοία, σύνταξη εγχειριδίων, σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (I.S.M. Code), παρακολούθηση εφαρμογής τους
Όπως π.χ. είναι το εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα σωστικά, στα μέσα πυρασφάλειας κλπ
Όπως π.χ. είναι το εγχειρίδιο SOPEP, διαχείρισης απορριμμάτων κλπ
Όπως π.χ. είναι το εγχειρίδιο επιπτώσεων από την εφαρμογή της Δ.Σ. Γραμμής Φορτώσεως
Εφαρμογή της MLC σε ότι αφορά στον κατασκευαστικό τομέα για την ενδιαίτηση του πληρώματος (π.χ. επιφάνειες καμπινών, θέρμανση, κλιματισμός, εγκαταστάσεις υγιεινής κλπ.)
4.2 Εφαρμογή Διεθνών Συμβάσεων

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button