ΜΑΪΟΣ 2022

ΜΑΪΟΣ 2022

Το τεχνικό μας γραφείο ανέλαβε την διερεύνηση αύξησης της μεταφορικής ικανότητας σε φορτίο του Φ/Γ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ» με ταυτόχρονη μείωση του βάρους του μόνιμου θαλασσίου έρματος, το οποίο ήταν υποχρεωμένο, από τις υφιστάμενες μελέτες, να μεταφέρει το πλοίο. Το συγκεκριμένο είναι ένα φορτηγό πλοίο ολικού μήκους 132,20 μέτρων μεταφοράς φορτίου χύδην ή εμπορευματοκιβωτίων, κατασκευής 1998 από τα ναυπηγεία BODEWES VOLHARDING B.V. (Ολλανδία).

Με την χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων και με την εμπειρία σε θέματα του είδους, την οποία διαθέτουν τα στελέχη του γραφείου μας, πέτυχαμε, με ελάχιστες κατασκευαστικές παρεμβάσεις στο πλοίο, να μειώσουμε το βάρος του υποχρεωτικά μεταφερόμενου θαλάσσιου έρματος κατά 51%. Η μείωση αυτή του υποχρεωτικά μεταφερόμενου θαλάσσιου έρματος αύξησε, κατά το ίδιο βάρος, το δυνητικά μεταφερόμενο φορτίο.

Όλα τα πλοία του είδους αυτού είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τις απαιτήσεις των κανονισμών της Δ.Σ. SOLAS σχετικά με την στεγανή τους υποδιαίρεση. Σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτούς, υπολογίζονται και συγκρίνονται μεταξύ τους ο απαιτούμενος δείκτης υποδιαίρεσης και o δείκτης υποδιαίρεσης του πλοίου που επιτυγχάνεται, υπολογίζοντας για όλες τις δυνατές περιπτώσεις την πιθανότητα κατάκλισης διαμερισμάτων σε συνδυασμό με την πιθανότητα επιβίωσης του πλοίου.

Το σύνολο της μελέτης (σχέδια και υπολογισμοί) εγκρίθηκε από τον Ινδικό Νηογνώμονα, την κλάση του οποίου φέρει το συγκεκριμένο πλοίο.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button