Τεχνικές Συμβουλές

3.1 – Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων
3.2 – Υποστήριξη Ναυπηγείου

3.1 Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων

3.1 Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων

Έλεγχος πλοίου σχετικά με την γενική του κατάσταση, την πιστοποίησή του και την αξιοπλοΐα του. Οικονομική αξιολόγηση πλοίου
Εξέταση σχεδίων και έλεγχος σύμφωνα με τους κανονισμούς των νηογνωμόνων ή των διεθνών συνθηκών
Αναζήτηση, ανάπτυξη σχεδίων και προσαρμογή αυτών στις απαιτήσεις κάθε πελάτη για κάθε νέο έργο
Συνολική διαδικασία εκτέλεσης πειράματος ευσταθείας και εκπόνηση του σχετικού εγχειριδίου ευσταθείας ανάλογα με τον τύπο του πλοίου και τους αντίστοιχους κανονισμούς
Λεπτομερής εκπόνηση και συνεχής επίβλεψη από εξειδικευμένο προσωπικό όλων των απαιτούμενων δοκιμών στον προβλήτα και/ή εν πλω

3.2 Υποστήριξη Ναυπηγείου

Εκπόνηση μελέτης λήψεως των αναγκαίων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας μιας εργασίας
Εξέταση του βαθμού επικινδυνότητας μιας εργασίας και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας
3.2 Υποστήριξη Ναυπηγείου

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button