Έρευνα και ανάπτυξη

Στην «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. κρίναμε αναγκαία την συγκρότηση ομάδας έρευνας και ανάπτυξης προκειμένου να ασχοληθούμε και να ερευνήσουμε ζητήματα, τα οποία έχουν ενδιαφέρον για την δια θαλάσσης μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των μεταφερομένων και την οικονομία της μεταφοράς.

Η προσανατολισμένη αυτή έρευνα, εστιασμένη σε συγκεκριμένο στόχο, σκοπό έχει να παραχθούν νέα προϊόντα ή διαδικασίες ή να βελτιωθούν υφιστάμενα προϊόντα ή διαδικασίες. Με την έννοια «προϊόν» νοείται το πλοίο (ή τμήμα του) ή υπηρεσία, η οποία αφορά το πλοίο. Με την έννοια «διαδικασία» νοείται ο μετασχηματισμός εισροών σε εκροές.

Στο ναυπηγικό μας γραφείο εργαζόμαστε επάνω σε συγκεκριμένα ερευνητικά σχέδια, τα οποία αποτελούν «εσωτερικά έργα» και τα οποία προσβλέπουμε να αποτελέσουν μελλοντικές ευκαιρίες για την βελτίωση της θέσης του γραφείου μας στο χώρο.

R & D

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button