ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Η «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. έχει πάντοτε σαν στόχο την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, τις οποίες προσφέρει στους πελάτες της, αλλά επίσης και την ανάπτυξη σχεδιασμού νέας τεχνολογίας πλοίων.

Στα πλαίσια αυτού του στόχου τις πρώτες ημέρες του μήνα η εταιρεία μας προχώρησε σε μία ιδιαίτερης σημασίας επαγγελματική κίνηση. Συγκεκριμένα, υπέγραψε συμφωνία με την γαλλική εταιρεία NDAR για την αναβάθμιση, την επέκταση, την εκπαίδευση και την υποστήριξη των αμερικάνικων ναυπηγικών προγραμμάτων GHS.

Με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, η εταιρεία μας αποκτά ένα εργαλείο, το οποίο διαρκώς εξελίσσεται και βελτιώνεται σε όλους τους τομείς της ναυπηγικής, παρέχοντας στο τεχνικό μας γραφείο μια σημαντική βελτίωση των ικανοτήτων του στον τομέα διερεύνησης των δυνατοτήτων ενός πλοίου, σε ό,τι αφορά την μεταφορική του ικανότητα, είτε σε φορτίο είτε σε επιβάτες.

Εκτός των άλλων, τα συγκεκριμένα προγράμματα περιλαμβάνουν όλα τα κριτήρια, τα οποία προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς και διεθνείς συμβάσεις, ενώ υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τις όποιες μεταβολές υφίστανται σε αυτούς.

Ειδικά στις περιπτώσεις νέων κατασκευών ή μεγάλων μετασκευών πλοίων η χρήση των συγκεκριμένων προγραμμάτων αναβαθμίζει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πελάτες του γραφείου μας, ενώ ταυτόχρονα μας παρέχει την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούμε σε πεδία διερεύνησης για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων ενός πλοίου. Αυτό γίνεται ακόμα πιο απαραίτητο όσο πιο αυστηρά γίνονται τα κριτήρια, τα οποία επιβάλλονται από τις διεθνείς συνθήκες.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button