ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Σχέδιο Ε/Γ-Ο/Γ

Το τεχνικό μας γραφείο υπέγραψε τη σύμβαση ανάθεσης με την ΩΚΥΡΡΟΗ Ν.Ε. για την εκπόνηση της μελέτης, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της κατασκευής του Ε/Γ-Ο/Γ «ΩΚΥΡΡΟΗ».

Πρόκειται για ένα Ε/Γ-Ο/Γ αμφίδρομο ανοικτού τύπου για πλόες εντός λιμενικών περιοχών, κατά την Οδηγία 18/98/ΕΕ, και του οποίου οι κύριες διαστάσεις είναι οι ακόλουθες:

  • Ολικό μήκος : 89,40 μέτρα
  • Ολικό πλάτος : 16,00 μέτρα
  • Κοίλο : 3,90 μέτρα

Η μεταφορική του ικανότητα προβλέπεται να είναι 600 επιβάτες και 378 τρέχοντα μέτρα λωρίδων οχημάτων. Το πλοίο διαθέτει ένα συνεχές κατάστρωμα για την μεταφορά οχημάτων και δύο πλευρικά μόνιμα καταστρώματα υπερυψωμένα (πατάρια), η άνοδος στα οποία γίνεται από μόνιμες ράμπες και από τις δύο κατευθύνσεις. Η φόρτωση των οχημάτων στο πλοίο γίνεται από τους δύο καταπέλτες, από τους οποίους γίνεται επίσης και η είσοδος των επιβατών, αλλά από διαφορετική δίοδο από τα οχήματα. Οι επιβάτες, διαμέσου των ακραίων ή των μεσαίων κλιμακοστασίων, ανεβαίνουν στους χώρους παραμονής επιβατών στην πρώτη σειρά υπερκατασκευών.

Ο εσωτερικός χώρος ενδιαίτησης σε αυτή την σειρά υπερκατασκευών είναι κλιματιζόμενος και περιλαμβάνει το σαλόνι, το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο, το κυλικείο και χώρους υγιεινής.Επάνω από αυτήν την υπερκατασκευή υπάρχει η δεύτερη σειρά υπερκατασκευών, η οποία περιλαμβάνει τους χώρους ενδιαίτησης πληρώματος και εξωτερικούς χώρους παραμονής επιβατών. Ενώ , η αμέσως ανώτερη υπερκατασκευή περιλαμβάνει τον θάλαμο πηδαλιουχίας, ο οποίος είναι φέρει παράθυρα σε κάθε πλευρά.

Το πλοίο θα κινείται με τέσσερα ελικοπηδάλια, τα οποία θα παίρνουν κίνηση από τέσσερις κινητήρες μέσω συνδέσμων τύπου καρντάν. Τα συστήματα αυτά θα ευρίσκονται, ανά δύο, στα δύο μηχανοστάσια, τα οποία περιλαμβάνονται στα δύο ακραία τμήματα του σκάφους. Το ένα από τα δύο αυτά μηχανοστάσια θα αποτελεί το κύριο μηχανοστάσιο και μέσα σε αυτό, εκτός από τις δύο κύριες μηχανές προώσεως, θα υπάρχουν τα δύο ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και όλα τα βοηθητικά μηχανήματα για την λειτουργία του πλοίου (αντλίες, μετασχηματιστές, πίνακες κλπ). Στον άλλο χώρο μηχανοστασίου, πλην των δύο υπολοίπων μηχανών θα ευρίσκονται το σύστημα βιολογικού καθαρισμού και ορισμένα άλλα βοηθητικά συστήματα. Οι χειρισμοί των συστημάτων κίνησης και στρέψης του πλοίου θα γίνεται από τον χώρο πηδαλιουχίας με την χρήση κατάλληλου συστήματος. Η κίνηση των καταπελτών θα γίνεται με την χρήση συστήματος ελαίου υπό πίεση.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button