ΜΑΪΟΣ 2008

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των νέων μηχανών προώσεως στο «ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΪΔ».

Το μήνα Μάρτιο ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των νέων μηχανών προώσεως και παραδόθηκε στην πλοιοκτήτρια εταιρεία Ν.Ε. ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΓΛΥΦΑΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, το Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΪΔ» Ν.Π. 10560. Στο πλοίο αντικαταστάθηκαν οι μηχανές προώσεως ισχύος 1000 BHP η κάθε μια με δύο νέες μηχανές του εργοστασίου GUASCOR, μέγιστης συνεχούς ισχύος 1270 BHP στις 1800 RPM η κάθε μια. Στη μετασκευή περιλαμβανόταν η αλλαγή των βάσεων και η εκτέλεση όλων των πλέον κατάλληλων ενεργειών ώστε να διατηρηθούν οι αξονικές γραμμές, ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε επέμβαση στα τμήματα των δύο αξονικών συστημάτων, τα οποία αποτελούν μέρη του σκάφους.

Με τους κατάλληλους υπολογισμούς και μελέτες καθώς και με τις πλέον επιτυχείς ενέργειες, έγινε η αντικατάσταση των αξονικών συστημάτων και των τριβέων με άλλους, μεγαλύτερους, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε επέμβαση στις χοάνες και στις στηρίξεις των αξόνων. Ακόμα, έγινε η αντικατάσταση των εξατμίσεων με μεγαλύτερες και η προσαρμογή όλων των δικτύων νερού, καυσίμου και λιπαντελαίου. Τέλος, έγινε αντικατάσταση του συστήματος χειρισμών των κυρίων μηχανών από την γέφυρα.

Κατά την διάρκεια των δοκιμών πλεύσης και χειρισμών, διαπιστώθηκε η επιτυχία της μετασκευής, δεδομένου ότι το πλοίο ανέπτυξε υπηρεσιακή ταχύτητα 12 κόμβους (έναντι 10 πριν την μετασκευή) και μέγιστη ταχύτητα 13,5 κόμβους, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή της συμπεριφοράς του πλοίου.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση διπυθμένου στο χώρο του μηχανοστασίου (κάτω από τις κύριες μηχανές προώσεως) και έτσι πλέον το πλοίο διαθέτει διπύθμενο σε όλο το μήκος του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/18 του Συμβουλίου της Ε.Ε. Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται και η εγκατάσταση όλων των συστημάτων πυρασφαλείας, σωστικών, αναγγελιών και ελέγχων, ενώ συνεχίζεται η γενική επισκευή των κυρίων μηχανών και των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Στο χώρο της ενδιαίτησης έχουν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των μονώσεων και του κλιματισμού, ενώ ένα μεγάλο τμήμα των εσωτερικών επενδύσεων των σαλονιών έχει ήδη τοποθετηθεί. Οι καταπέλτες επιβατών και οχημάτων έχουν ολοκληρωθεί κατασκευαστικά και απομένει η τοποθέτηση των συστημάτων ανάρτησης και ασφαλείας τους. Ταυτόχρονα, έχει ξεκινήσει η κατασκευή των δύο τσιμινιέρων του πλοίου, ενώ ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ράμπας, η οποία θα συνδέει τους δύο χώρους οχημάτων. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η εγκατάσταση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ενώ ήδη έχει αρχίσει και η κατασκευή των τσιμινιέρων, σε ένα σχέδιο αρκετά φουτουριστικό.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button