ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

Ε/Γ-Ο/Γ "ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ" - Ολοκλήρωση προσαρμογής_1

Ολοκλήρωση προσαρμογής του Ε/Γ-Ο/Γ “ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ” σύμφωνα με την Κ.Ο. 2009/45/ΕΚ.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στις 16 Ιουνίου όλες οι επιθεωρήσεις, μετά το τέλος των εργασιών προσαρμογής στους κανονισμούς της ευρωπαϊκής οδηγίας 2009/45/ΕΚ (αναθεώρηση της 98/18/ΕΚ), του Ε/Γ-Ο/Γ «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ», πλοιοκτησίας της εταιρείας ΑΝΜΕΖ Α.Ε.

Την όλη διαδικασία μελετών, σχεδιασμού αλλά και προγραμματισμού εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων εργασιών από την ευρωπαϊκή οδηγία, είχε αναλάβει το τεχνικό μας γραφείο.

Ταυτόχρονα, το τεχνικό μας γραφείο προχώρησε στην εκπόνηση κατάλληλης μελέτης, ώστε το πλοίο να ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις στεγανής υποδιαίρεσης και ευστάθειας σε περίπτωση ζημιάς των κανονισμών της SOLAS 90. Παρ’ ότι η προθεσμία για την προσαρμογή στους παραπάνω κανονισμούς εκπνέει τον Οκτώβριο της εφετινής χρονιάς, προτιμήθηκε η προσαρμογή να γίνει την παρούσα χρονική στιγμή για την αποφυγή καθυστερήσεων και φυσικά επιπλέον εξόδων.

Για τους παραπάνω λόγους, στο πλοίο έγιναν συγκεκριμένες εργασίες, οι οποίες αφορούσαν την σιδηροκατασκευή, τις σωλήνες και τις μονώσεις του πλοίου. Ακόμα, τα σωστικά και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός του προσαρμόσθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις αυτών των κανονισμών.

Με τις εργασίες στην χαλύβδινη κατασκευή αλλά και στη σωληνουργική εγκατάσταση, πραγματοποιήθηκε η κατάλληλη αναδιάρθρωση όλων των στεγανών χώρων, μετά από διερεύνηση, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης με τις μικρότερες και πλέον ανώδυνες επεμβάσεις. Έτσι, το πλοίο προσαρμόσθηκε πλήρως και χωρίς απώλειες στην μεταφορική του ικανότητα στις απαιτήσεις της Παραγράφου 8 – Κεφ. ΙΙ-1/Β της ευρωπαϊκής οδηγίας 2009/45/ΕΚ.

Οι μελέτες και τα σχέδια της εταιρείας μας για το σύνολο της εργασίας εγκρίθηκαν τόσο από τον Ελληνικό Νηογνώμονα όσο και από τον Κ.Ε.Ε.Π. του Υ.Ε.Ν. Οι ίδιοι οργανισμοί ενέκριναν την εκτέλεση όλων των εργασιών, τις οποίες τεχνικοί της εταιρείας μας επέβλεψαν, και τελικά εξέδωσαν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας.

Αρωγός μας για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ειδικών μελετών, προκειμένου να έχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ήταν ο εξοπλισμός των πλέον σύγχρονων προγραμμάτων, τα οποία η εταιρεία μας διαθέτει και χρησιμοποιεί, προκειμένου να εκπονήσει τέτοιου είδους πολύπλοκες και ειδικές μελέτες.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button