ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Μετασκευή του κλειστού Ε/Γ-Ο/Γ «MENHIR» σε Φ/Γ-Ο/Γ

Μετασκευή του κλειστού Ε/Γ-Ο/Γ «MENHIR» (πρώην «SAFARI») σε Φ/Γ-Ο/Γ πλοίο με χώρο φορτίου στο ελεύθερο κατάστρωμα

Το τεχνικό μας γραφείο πρότεινε και τελικά ανέλαβε την μετατροπή του κλειστού Ε/Γ-Ο/Γ «MENHIR» (πρώην «SAFARI») σε Φ/Γ-Ο/Γ πλοίο με χώρο φορτίου στο ελεύθερο κατάστρωμα. Σκοπός είναι η μεταφορά κυρίως επικίνδυνων φορτίων με βυτιοφόρα οχήματα, αλλά και γενικά φορτηγών οχημάτων, τα οποία μεταφέρουν φορτίο στερεό, υγρό ή αέριο.

Σύμφωνα με ό,τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, είναι η πρώτη φορά που, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γίνεται μια μετασκευή τέτοιου είδους. Και τούτο διότι θα πρέπει να αφαιρεθεί το μεγαλύτερο τμήμα της υπερκατασκευής, να προσαρμοσθεί το υπόλοιπο και να γίνουν κάποιες κατασκευές, οι οποίες θα κάνουν το πλοίο πλήρως εκμεταλλεύσιμο αλλά κυρίως ικανό να ανταποκρίνεται στους σημερινούς κανονισμούς ασφαλείας.

Η οροφή του υπάρχοντος χώρου οχημάτων θα ανοίξει σε μεγάλο της τμήμα, από το μέσον του πλοίου και πρίμα. Το υπόλοιπο τμήμα, το πρωραίο, θα παραμείνει σκεπασμένο από την υπερκατασκευή, η οποία στον πρώτο της όροφο θα περιλαμβάνει καμπίνες δίκλινες για δώδεκα οδηγούς με ιδιαίτερους χώρους υγιεινής για κάθε μια από αυτές, κουζίνα με χώρους ψυγείων και αποθηκών τροφίμων, τραπεζαρίες και σαλόνια πληρώματος και οδηγών. Ο δεύτερος όροφος περιλαμβάνει καμπίνες πληρώματος (όλες μονόκλινες) με ιδιαίτερους χώρους υγιεινής για κάθε μια και ο τρίτος περιλαμβάνει την γέφυρα και τις καμπίνες των αξιωματικών. Όλοι οι χώροι ενδιαίτησης θα είναι κλιματιζόμενοι.

Το πλοίο θα διαπλατυνθεί στο μέγιστο πλάτος του, με σχετική επίδραση της γάστρας του και στην περιοχή των πρυμναίων χώρων κάτω από το κύριο κατάστρωμά του. Τέλος, το ηλεκτρολογικό και σωληνουργικό του δίκτυο, όπως και όλα τα συστήματα ασφαλείας θα προσαρμοστούν στο νέο σχήμα και σκοπό του πλοίου.

Το νέο προφίλ του πλοίου μετά την μετασκευή, όπως μέχρι σήμερα έχει σχεδιασθεί, φαίνεται στο σχέδιο που παρατίθεται, ενώ ένθετη σε αυτό είναι η φωτογραφία του πλοίου, όπως είναι πριν την μετασκευή του.

Όλη η ομάδα, η οποία αποτελεί το τεχνικό μας γραφείο, εργάζεται πάντοτε συλλογικά έχοντας σαν στόχο το τελικό προϊόν της εργασίας, που είναι το πλοίο, να είναι ασφαλές για την ανθρώπινη ζωή, να σέβεται το περιβάλλον και να αποκτήσει υπεραξία. Αυτοί ανέκαθεν ήταν οι στόχοι μας και οι ίδιοι εξακολουθούν και παραμένουν τριάντα επτά ολόκληρα χρόνια από τότε που δειλά-δειλά ξεκινήσαμε.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button