Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»

Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” είναι φορτηγό πλοίο το οποίο εκτελεί πλόες εσωτερικού. Στο τεχνικό μας γραφείο ανατέθηκε η μελέτη και η επίβλεψη της κατασκευής μόνιμης ράμπας ανόδου στο ανώτερο εξωτερικό κατάστρωμα του, προκειμένου να ανεβαίνουν σε αυτό βαριά οχήματα με επικίνδυνα φορτία (βενζίνες, υγραέρια κλπ.).

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μήκος ολικό : 124,20 μ.
Μήκος μεταξύ καθέτων : 114,40 μ.
Πλάτος ολικό : 19,20 μ.
Κοίλο : 6,20 μ.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:

Φορτηγά οχήματα : 41 (12μετρα) – 26 (9μετρα)

ΠΡΟΩΣΗ:

Κύριες μηχανές : 2 x 4000 BHP
Κατασκευαστής : SEMI – PIELSTICK
Τύπος : 8PC2I-400

ΔΙΑΦΟΡΑ:

Κλάση : INSB
Αριθμός έργου : 293

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button