Φ/Γ-Ο/Γ «ΝΕΑΡΧΟΣ»

Φ/Γ-Ο/Γ «ΝΕΑΡΧΟΣ»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το «ΝΕΑΡΧΟΣ» είναι πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ ανοικτού τύπου, το οποίο εκτελεί πλόες εσωτερικού. Το «ΝΕΑΡΧΟΣ» προήλθε από την μετασκευή του Ε/Γ-Ο/Γ κλειστού τύπου “MENHIR”, το οποίο αγοράσθηκε από την CRETA CARGO LINES II το 2016.
Το πλοίο κατασκευάσθηκε με την έγκριση και την επίβλεψη του Νορβηγικού Νηογνώμονα στη Δανία (Aalborg) το 1968 σαν πλοίο μεταφοράς τραίνων και επιβατών για την περιοχή της Βόρειας Θάλασσας. Για τον λόγο αυτόν η κατασκευή του ήταν τέτοια, ώστε να χαρακτηρισθεί σαν “ice classed”. Η μετασκευή αφορούσε την μετατροπή του σε Φ/Γ-Ο/Γ ανοικτού τύπου για την μεταφορά βαρέων και επικίνδυνων φορτίων με ταυτόχρονη δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 12 οδηγών-συνοδών οχημάτων.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μήκος ολικό : 87,20 μ.
Μήκος μεταξύ καθέτων : 81,50 μ.
Πλάτος ολικό : 15,65 μ.
Κοίλο : 5,45 μ.
Βύθισμα μέγιστο : 4,15 μ.
Εκτόπισμα : 3.052 μετρικοί τόνοι
Νεκρό βάρος : 1.084 μετρικοί τόνοι

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:

Το πλοίο έχει την ικανότητα να μεταφέρει φορτηγά οχήματα σε γραμμή μήκους 270 μέτρων. Ταυτόχρονα μπορεί να ενδιαιτήσει 12 οδηγούς – συνοδούς των οχημάτων.

ΠΡΟΩΣΗ:

Κύριες μηχανές : 4 x 1620 KW / 620 rpm
Κατασκευαστής : ΜΑΝ B&W
Τύπος : 1226 MTBF

ΔΙΑΦΟΡΑ:

Κλάση : INSB
Αριθμός έργου : 298

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button