Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ»

Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το “ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ”, πλοιοκτησίας της ΑΝΜΕΖ Α.Ε., είναι πλοίο Ε/Γ-Ο/Γ κλειστού τύπου το οποίο εκτελεί δρομολόγια κατηγορίας Β. Το 2015 ανατέθηκε στην εταιρεία μας, η προσαρμογή του πλοίου στην Κ.Ο. 2003/25/ΕΚ (Συνθήκη Στοκχόλμης) για μέσο ύψος κύματος 2,50 μέτρα. Η μετασκευή του αφορούσε τα εξής:
α) Διαπλάτυνση του σκάφους στο πρυμναίο τμήμα του και μέχρι το μέγιστο πλάτος επάνω από το κύριο κατάστρωμα.
β) Προσθήκη πλευρικών πλωτήρων από την πρύμνη και περίπου κατά το ένα τρίτο του μήκους του.
γ) Αύξηση του όγκου των υφάλων του με σημαντική παρέμβαση στη γάστρα του από τη μέση και πρύμα.
δ) Αύξηση του αριθμού των μεταφερόμενων επιβατών με ταυτόχρονη αύξηση του μήκους της διαδρομής του ταξιδιού.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μήκος ολικό : 98,56 μ.
Μήκος μεταξύ καθέτων : 90,00 μ.
Πλάτος ολικό : 16,20 μ.
Βύθισμα : 4,40 μ.
Κοίλο : 5,40 μ.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:

Αρ. επιβατών : 810 άτομα

ΠΡΟΩΣΗ:

Κύριες μηχανές : 2 x 2800 BHP
Κατασκευαστής : DAIHATSU
Τύπος : 8DLM-32L

ΔΙΑΦΟΡΑ:

Κλάση : RINA
Αριθμός έργου : 282

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button