Αλιευτικά

Α/Κ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Α/Κ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Το Α/Κ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» κατασκευάσθηκε το 1991 στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για αλιεία εσωτερικού.

Learn More
Α/Κ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥΡΤΑΚΗΣ»

Α/Κ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥΡΤΑΚΗΣ»

Το Α/Κ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥΡΤΑΚΗΣ» κατασκευάσθηκε το 1991 στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν αλιευτικό νωπού αλιεύματος για αλιεία εσωτερικού.

Learn More
Α/Κ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ»

Α/Κ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ»

Το Α/Κ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ» είναι αλιευτικό πλοίο, το οποίο κατασκευάσθηκε στο Πέραμα το 1984, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για αλιεία εντός της Μεσογείου.

Learn More
Α/Κ «ΕΛΕΝΗ Κ»

Α/Κ «ΕΛΕΝΗ Κ»

Το Α/Κ «ΕΛΕΝΗ Κ» είναι αλιευτικό πλοίο το οποίο κατασκευάσθηκε στο Πέραμα το 1987, σαν αλιευτικό νωπού αλιεύματος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για αλιεία εντός της Μεσογείου.

Learn More
Α/Κ «ΣΤΑΥΡΟΣ»

Α/Κ «ΣΤΑΥΡΟΣ»

Το Α/Κ «ΣΤΑΥΡΟΣ» κατασκευάσθηκε το 1994 στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν αλιευτικό νωπού αλιεύματος για αλιεία εσωτερικού.

Learn More
Α/Κ «ΟΣΕΑΝ»

Α/Κ «ΟΣΕΑΝ»

Το Α/Κ «ΟΣΕΑΝ» αγοράσθηκε σε πρώιμο στάδιο κατασκευής. Έγιναν οι κατάλληλες στεγανοποιήσεις και ενισχύσεις, ώστε να καθελκυσθεί ασφαλώς.

Learn More
Α/Κ «ΛΑΚΩΝΙΑ»

Α/Κ «ΛΑΚΩΝΙΑ»

Το Α/Κ “ΛΑΚΩΝΙΑ” μελετήθηκε σαν αλιευτικό το οποίο μπορεί να εκτελεί είτε αλιεία πρυμναίας σύρσεως, είτε γαριδαλιεία.

Learn More
Α/Κ «ΝΑΥΤΙΛΟΣ»

Α/Κ «ΝΑΥΤΙΛΟΣ»

Το Α/Κ «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» κατασκευάσθηκε για λογαριασμό της “ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.”, το 1995 προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν αλιευτικό νωπού αλιεύματος για αλιεία εσωτερικού.

Learn More
Α/Κ «ΠΕΛΑΓΟΣ»

Α/Κ «ΠΕΛΑΓΟΣ»

Το Α/Κ «ΠΕΛΑΓΟΣ» είναι αλιευτικό πλοίο νωπού αλιεύματος, το οποίο κατασκευάσθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1992 για λογαριασμό της “ΠΕΛΑΤΖΙΚ ΤΡΟΛΕΡΣ ΑΛ. & Ν.Ε.”.

Learn More
Α/Κ «ΧΑΝΙΑ»

Α/Κ «ΧΑΝΙΑ»

Το Α/Κ «ΧΑΝΙΑ» μελετήθηκε σαν αλιευτικό κατεψυγμένου αλιεύματος, κατασκευάσθηκε στη Σαλαμίνα το 1989 και στη συνέχεια μετέβη για αλιεία στην περιοχή του Ατλαντικού (Δυτική Αφρική).

Learn More

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button