Σεπτέμβριος 2022 – ΤΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ

Οι περισσότεροι στην ναυτιλιακή κοινότητα πιστεύουν ότι η βασική εργασία ενός τεχνικού ναυπηγικού γραφείου είναι η εκπόνηση σχεδίων και μελετών. Όμως αυτή θα πρέπει να είναι στην πραγματικότητα; Και τελικά, ποιος είναι ο ρόλος ενός τεχνικού ναυπηγικού γραφείου σήμερα στην συνεργασία του με μία ναυτιλιακή επιχείρηση;

Σίγουρα, η εκπόνηση σχεδίων και μελετών μπορεί να είναι το προϊόν ενός τεχνικού ναυπηγικού γραφείου, όπως το δικό μας. Προϊόν όμως αποτελεί και η παροχή τεχνικών υπηρεσιών, τις περισσότερες φορές συμβουλευτικού χαρακτήρα (π.χ. η επίβλεψη ενός έργου, ο καθορισμός μιας μετασκευής κ.α.). Η εκπόνηση σχεδίων και μελετών αποτελούν ενδιάμεσο στάδιο είτε για την βελτίωση των δυνατοτήτων ενός πλοίου (π.χ. αύξηση του φορτίου) είτε για την λειτουργία αυτού του ίδιου του πλοίου (π.χ. απόκτηση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας) ή ακόμα για την πραγματοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου και την αποδοτική λειτουργία του (π.χ. κατασκευή και λειτουργία ενός νεότευκτου πλοίου). Δηλαδή, τα σχέδια και οι μελέτες αποτελούν την απόδειξη της ορθότητας των τεχνικών συμβουλών, οι οποίες θα πρέπει να δοθούν στην ναυτιλιακή επιχείρηση.

Συνεπώς, το τελικό προϊόν (εμφανές ή καλυμμένο) σε κάθε περίπτωση που παράγει ένα ναυπηγικό γραφείο είναι η παροχή τεχνικών (συμβουλευτικών) υπηρεσιών, για την πιο αποδοτική και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λειτουργία ενός πλοίου. Τα σχέδια και οι μελέτες, τα οποία εκπονούνται, σε κάθε περίπτωση αποτελούν ένα ενδιάμεσο προϊόν για την παροχή της τεχνικής υπηρεσίας.

Το γεγονός αυτό καθιστά τον ρόλο του ναυπηγικού γραφείου σήμερα κομβικό στην ανάπτυξη μιας ναυτιλιακής επιχείρησης. Ουσιαστικά, ένα σύγχρονο ναυπηγικό γραφείο θα πρέπει να αποτελεί τμήμα  του μηχανισμού ανάπτυξης της ναυτιλιακής επιχείρησης και μάλιστα από τα πλέον σημαντικά. Αλλά και το ναυπηγικό γραφείο έτσι θα πρέπει να εκλαμβάνει την θέση του, ασκώντας με σοβαρότητα και υπευθυνότητα  το ρόλο του.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button