ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

Δ/Ξ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι» - Αποκατάσταση ζημιάς

Αποκατάσταση εκτεταμένης ζημιάς στο πυθμένα του Δ/Ξ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι».

Το τεχνικό μας γραφείο ανέλαβε και ολοκλήρωσε την τεχνική εκπροσώπηση και την επίβλεψη όλων των εργασιών αποκατάστασης της εκτεταμένης ζημιάς στο πυθμένα του Δ/Ξ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι» της εταιρείας ΑΜΟΡΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ν.Ε. Η ζημιά προκλήθηκε εξ αιτίας μεγάλης κακοκαιρίας και αφορούσε μια εκτεταμένη περιοχή του πυθμένα στους χώρους των δεξαμενών φορτίου και του αντλιοστασίου του πλοίου. Η αποκατάσταση έγινε σε ναυπηγείο στην περιοχή Περάματος και ολοκληρώθηκε την 24 Μαρτίου 2010, αφού πραγματοποιήθηκαν και όλες οι δοκιμές στεγανότητας των δεξαμενών. Λόγω της ιδιομορφίας της επισκευής, η στήριξη του σκάφους στην ξηρά χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή. Για τον λόγο αυτόν και χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία μορφοσιδήρου ισχυρής αντοχής, τα οποία συγκολλήθηκαν σε επιλεγμένα σημεία της πλευράς του πλοίου. Αμέσως με την γνωστοποίηση στο γραφείο μας της ζημιάς από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος και οργανώθηκε η συνολική διαδικασία. Κατά την διάρκεια των εργασιών επισκευής, τεχνικός της εταιρείας μας ευρίσκετο καθημερινά στο πλοίο, ώστε να είναι εφικτή η γρήγορη αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, το οποίο θα παρουσιαζόταν. Ακόμα, το γραφείο μας εκπροσώπησε την πλοιοκτήτρια εταιρεία σε όλη την διάρκεια των εργασιών, τόσο στις διαδικασίες με τις Αρχές όσο και με τους τεχνικούς των ασφαλιστών.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button