ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

Το τεχνικό μας γραφείο υπέγραψε σύμβαση με την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους.

Το τεχνικό μας γραφείο υπέγραψε σύμβαση με την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους και ήδη έχει ξεκινήσει την μελέτη για την κατασκευή ενός επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου ανοικτού τύπου, το οποίο προβλέπεται να έχει ολικό μήκος περίπου 70 μέτρα. Ο σχεδιασμός του πλοίου θα είναι τέτοιος ώστε, αυτό να είναι ικανό να εκτελεί τα δρομολόγια μεταξύ Ουρανούπολης και των Ιερών Μονών Δυτικής Περιοχής Αγίου Όρους, συνολικής διαδρομής μέχρι 30 ναυτικά μίλια, και να αναπτύσσει ταχύτητα περί τα 14 μίλια την ώρα.

Προκειμένου να επιτευχθεί η προδιαγεγραμμένη ταχύτητα θα χρησιμοποιηθούν από τα πλέον εξελιγμένα προγράμματα, με τα οποία θα επιτευχθεί προσομοίωση τόσο της πλεύσης όσο και των κινήσεων του πλοίου. Τέλος, θα εκτελεστεί μια σειρά από δοκιμές σε πειραματική δεξαμενή, ώστε τα αποτελέσματα αυτών να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος με την σωστή επιλογή της ισχύος των κύριων μηχανών πρόωσης, καθώς και των σωστών μειωτήρων και ελίκων. Το πλοίο θα διαθέτει χώρο οχημάτων με δυνατότητα φόρτωσης φορτηγών οχημάτων συνολικού καθαρού μήκους 250 μέτρων, καθώς και σαλόνια παραμονής επιβατών για 500 άτομα, ενώ το σύνολο όλων των διαθέσιμων χώρων (εσωτερικών καθώς και εξωτερικών) για την παραμονή των επιβατών θα είναι ικανό να ενδιαιτήσει περί τα 1000 άτομα, μεταξύ των οποίων και άτομα με ειδικές ανάγκες. Ειδικά για τον τελευταίο αυτό λόγο, το πλοίο θα εξοπλισθεί με συστήματα ανόδου στους χώρους ενδιαίτησης και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το πλοίο θα μελετηθεί ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις της Οδηγίας της Ε.Ε. 98/18/ΕΚ καθώς και των εθνικών μας κανονισμών, για πλοία της κατηγορίας των πλόων του. Η μελέτη του πλοίου θα ακολουθήσει, σε όλους τους τομείς, τους κανονισμούς του Ελληνικού Νηογνώμονα, για πλοία του είδους και της κατηγορίας του. Τα σχέδια και οι μελέτες θα εγκριθούν από τον ίδιο νηογνώμονα, ώστε το πλοίο να λάβει κλάση από αυτόν μετά το πέρας της κατασκευής του, την οποία και θα παρακολουθήσει. Η πλήρης μελέτη του πλοίου προβλέπεται να ολοκληρωθεί περί τον μήνα Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, έχοντας λάβει και όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις καθώς και άδειες κατασκευής.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button