ΜΑΙΟΣ 2016

RINA Certification

Πιστοποίηση της εταιρείας μας

Η εταιρεία μας παρέλαβε τα πιστοποιητικά της από τον RINA και από το δίκτυο IQNET, με τα οποία πιστοποιείται ότι η παραγωγή των προϊόντων της γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες, οι οποίοι θεσπίσθηκαν από την διοίκηση εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις του ISO 9001:2008.

Και όταν λέμε «προϊόντα» εννοούμε τις μελέτες και τα σχέδια, τα οποία, μετά την παραγωγή τους, χρησιμοποιούνται από τα διάφορα συνεργεία – εργοστάσια προκειμένου να κατασκευαστεί ή να μετασκευαστεί ένα πλοίο.

Όπως με την εκπαίδευση όλων ανεξαιρέτως μέσα στην εταιρεία, έτσι και με την πιστοποίηση αυτής, δεν φειδόμαστε πόρων προκειμένου να διασφαλίσουμε την ποιότητα του αποτελέσματος της εργασίας μας. Η ποιότητα δε αυτή στη συνέχεια μετακυλύετε στο εργαλείο παραγωγής του πελάτη μας, δηλαδή στο πλοίο.

Εδώ και πολλά χρόνια η εταιρεία μας είναι προσηλωμένη στο στόχο της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και θα εξακολουθήσει να παραμένει σε αυτόν.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button