ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Μετασκευή του πλοίου «ΣΑΟΝΗΣΟΣ»

Μελέτη και επίβλεψη μετασκευής του πλοίου «ΣΑΟΝΗΣΟΣ».

Το τεχνικό μας γραφείο ανέλαβε την μελέτη και την επίβλεψη της μετασκευής του πλοίου «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» Ν.Π. 12147 σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο κλειστού τύπου Κατηγορίας Β.

Το πλοίο «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» κατασκευάσθηκε το έτος 1994 από το ναυπηγείο Usuki Shipyard Co. Ltd (yard/hull no. 1627), σαν πλοίο φορτηγό ro-ro με το όνομα “ROKKO EXPRESS” και έφερε αρχικά την κλάση του LRS και αργότερα την κλάση του NKK.

Το ολικό μήκος του είναι 78 μέτρα, το μέγιστο πλάτος του στο κατάστρωμα οχημάτων 12,30 μέτρα, το ύψος του (μέχρι το κατάστρωμα οχημάτων) 4,20 μέτρα, ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στο χώρο οχημάτων είναι 4,20 μέτρα. Το πλοίο φέρει δύο κύριες μηχανές Hanshin Nainenki Kogyo με μέγιστη ισχύ 2038 hp στις 680 rpm η κάθε μια και οι οποίες κινούν, μέσω μειωτήρα, έλικες μεταβλητού βήματος. Το πλοίο είναι εξοπλισμένο με συστήματα και όργανα, ώστε ο πλήρης έλεγχος της λειτουργίας του να μπορεί να εκτελείται και από την γέφυρα.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός του «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» από το τεχνικό μας γραφείο αφορά την μετασκευή του σε ελληνικό Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Κατηγορίας Β (σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/45/ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί) για πλόες μέχρι 30 ναυτικά μίλια. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πλήρη προσαρμογή του πλοίου στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία, στις ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις αλλά και στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, τόσο ως προς την κατασκευή όσο και ως προς τον εξοπλισμό του.

Οι ενδιαιτήσεις του και ο εν γένει εξοπλισμός του θα μπορεί να εξυπηρετεί περί τα 400 άτομα. Στους διαθέσιμους χώρους του θα περιλαμβάνονται σαλόνι, χώροι υποδοχής, εξωτερικοί χώροι παραμονής και χώροι υγιεινής για τους επιβάτες, καθώς και χώροι ενδιαιτήσεις (καμπίνες, χώροι παραμονής και υγιεινής) πληρώματος.

Τα σχέδια και οι μελέτες, τα οποία εκπονεί το τεχνικό μας γραφείο, εγκρίνονται από τον Ιταλικό Νηογνώμονα (RINA) και από τον Κλάδο Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων (Κ.Ε.Ε.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας. Επίσης, οι εργασίες μετασκευής και ο εξοπλισμός του πλοίου επιβλέπονται και εξετάζονται από το τεχνικό μας γραφείο, ενώ επιπλέον ο RINA και ο Κ.Ε.Ε.Π. εξετάζουν όλο το πλοίο, ώστε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μετασκευής και εξοπλισμού του, το πλοίο να ενταχθεί στην Κλάση του Ιταλικού Νηογνώμονα και να εφοδιασθεί με πιστοποιητικά αξιοπλοΐας από τον Κ.Ε.Ε.Π.

Αυτή την χρονική περίοδο όπου τα προβλήματα της ναυπηγό-επισκευής αλλά και των πλοίων της ακτοπλοΐας είναι πολύ μεγάλα και άπτονται της επιβίωσης και των δύο κλάδων, η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια σημαντική ανάσα. Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής προσαρμογής των ελληνικών πλοίων ακτοπλοΐας στις σημερινές επιχειρηματικές δυνατότητες, αλλά επιπλέον και μια καλή ευκαιρία για εμάς τους ίδιους για να αποδείξουμε την ανταγωνιστικότητά μας σε όλους τους τομείς.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button