ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

TUV AUSTRIA - Α. Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η εταιρεία μας πέρασε με επιτυχία την 2η Επιτήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η εταιρεία μας υποβλήθηκε στην 2η Επιτήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από επιθεωρητή της TUV AUSTRIA HELLAS, η οποία πιστοποιεί και ελέγχει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο διαθέτουμε.

Ο έλεγχος της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας διεξήχθη στα γραφεία της εταρείας μας και διήρκεσε μία ημέρα. Κατά τη διάρκεια της Επιτήρησης εξετάστηκαν όλες οι απαραίτητες παράγραφοι, σύμφωνα με το πρότυπο, μέσω ελέγχων διαφόρων αρχείων και συζητήσεων με το προσωπικό.

Επίσης διαπιστώθηκε:

  • η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων και η ικανοποιητική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
  • η πραγματοποίηση των εσωτερικών επιθεωρήσεων σε όλα τα τμήματα της εταιρείας και στις διεργασίες,
  • η κατάλληλη διευθέτηση των διορθωτικών ενεργειών που είχαν προκύψει από την προηγούμενη επιθεώρηση και από άλλες πηγές,
  • η πραγματοποίηση της ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
  • η ύπαρξη αποτελεσμάτων από τους αντικειμενικούς στόχους που έχει θέσει η εταιρεία.

Βάσει του ελέγχου, τα δυνατά στοιχεία της εταιρείας εντοπίζονται στο «καλά ενημερωμένο προσωπικό, με πολύ καλή εξειδίκευση και ενημέρωση των εργαζομένων» ενώ δεν αναφέρονται αδύνατα σημεία. Ο επιθεωρητής δεν εξέδωσε μη συμμορφώσεις κατά τη διάρκεια του δειγματοληπτικού ελέγχου, ενώ από την επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας λειτουργεί ικανοποιητικά και εντός των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001:2000.

Η τελική εισήγηση του επιθεωρητή ήταν θετική όσον αφορά την διατήρηση του πιστοποιητικού.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button