ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

TUV AUSTRIA - Α. Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Επαναπιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001 : 2008 της εταιρείας μας, από την TUV AUSTRIA HELLAS.

Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 - Ιούνιος 2010Η «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» Μ.Ε.Π.Ε. εμμένοντας στην άποψη της για υψηλή ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών, θέλοντας να είναι μπροστά από τις εξελίξεις και σε πείσμα της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, προχώρησε σε επαναπιστοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών της κατά το πρότυπο ISO 9001:2008.

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε την 8η Ιουλίου 2011 από την TUV AUSTRIA HELLAS και ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφού δεν καταγράφηκε καμία μη συμμόρφωση με το πρότυπο αλλά ούτε και καμία παρατήρηση, η οποία να αφορά κάποια βελτίωση. Αντίθετα, σαν θετικά σημεία επισημάνθηκαν η πολύ καλή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και η προσπάθεια τήρησης του Συστήματος ηλεκτρονικά.

Μέσω των αυστηρότερων πλαισίων ελέγχων, οι οποίοι προδιαγράφονται στο πρότυπο ISO 9001:2008, η «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» Μ.Ε.Π.Ε. πέτυχε να αυξήσει αφ’ ενός την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της στους πελάτες της και αφ’ ετέρου την προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της (σχέδια, μελέτες, επιβλέψεις), η οποία τελικά αντικατοπτρίζεται στην πλήρη εκμετάλλευση των λειτουργικών δυνατοτήτων των πλοίων των πελατών.

Α. Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - Κατοχύρωση σήματοςΗ κατοχύρωση του εταιρικού μας σήματος ως «σήμα κατατεθέν» σε συνδυασμό με την πιστοποίηση της εταιρείας μας για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, είναι συστατικά, τα οποία, σε συνδυασμό με την εμπειρία και τη γνώση, αποτελούν για την εταιρεία μας σημαντικά εφόδια στην προσπάθεια για μεγαλύτερη εξωστρέφεια, προκειμένου να αυξήσουμε το πελατολόγιό μας.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button