ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

TUV AUSTRIA - Α. Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Επαναπιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001 : 2008 της εταιρείας μας, από την TUV AUSTRIA HELLAS.

Πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία μας επιθεώρηση επαναπιστοποίησης από την TUV AUSTRIA HELLAS, προκειμένου να ανανεωθεί η ισχύς της πιστοποίησης και να εκδοθεί νέο Πιστοποιητικό εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001 : 2008. Η επιθεώρηση αυτή είχε την ίδια και ίσως μεγαλύτερη έκταση και ένταση με την αρχική αξιολόγηση πιστοποίησης.

Τα αποτελέσματα ήταν θετικά και ως εκ τούτου έχει γίνει θετική εισήγηση προς τον Φορέα Πιστοποίησης για την έκδοση του Πιστοποιητικού για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Για την «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. η υιοθέτηση και στη συνέχεια διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι μια απόφαση στρατηγικής σημασίας. Με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας υποστηρίζονται διεργασίες, οι οποίες βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της εταιρείας, ώστε να αυξάνεται η ικανοποίηση των πελατών, μέσω της ικανοποίησης των απαιτήσεων τους.

Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, κυρίως σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται και η διαρκής εκπαίδευση όλου του προσωπικού της εταιρείας στα καθήκοντά τους. Με τον τρόπο αυτόν όλοι είναι, σε κάθε στιγμή, απόλυτα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ζήτημα και ενημερωμένοι για οποιαδήποτε τεχνολογική εξέλιξη.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button