ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ» - Ιούλιος 2009_1

Την 7η Ιουλίου 2009 στα «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Θ. Βασιλάκη τοποθετήθηκε η τρόπιδα του Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ», πλοιοκτησίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους.

Πρόκειται για ένα Ε/Γ-Ο/Γ ανοικτού τύπου κατηγορίας Γ, κατά την Οδηγία 18/98/ΕΕ, και το οποίο πρόκειται να εκτελεί δρομολόγια μεταξύ Ουρανούπολης και Ιερών Μονών του Αγίου Όρους. Οι κύριες διαστάσεις του πλοίου:

  • Ολικό μήκος : 70,80 μέτρα
  • Ολικό πλάτος : 16,00 μέτρα
  • Κοίλο : 4,50 μέτρα

Η μεταφορική του ικανότητα προβλέπεται να είναι 600 επιβάτες και 234 τρέχοντα μέτρα λωρίδων οχημάτων.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός του πλοίου έγινε από το τεχνικό μας γραφείο σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία αλλά και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/18/ΕΕ, ενώ θα επιβλέψουμε όλη την κατασκευή με συνεχή παρακολούθηση και εβδομαδιαίες επισκέψεις στελεχών του γραφείου μας στα ναυπηγεία. Ήδη έχουμε ολοκληρώσει τις τεχνικές προδιαγραφές όλου του εξοπλισμού του πλοίου, όπως επίσης και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πλοιοκτήτη.

Η μελέτη του πλοίου έχει εγκριθεί από τον Ελληνικό Νηογνώμονα, ο οποίος θα παρακολουθήσει και την κατασκευή του πλοίου συνολικά, ώστε με την ολοκλήρωση της το πλοίο να εφοδιασθεί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας. Το πλοίο διαθέτει ένα συνεχές κατάστρωμα για την μεταφορά οχημάτων και η φόρτωση σε αυτό γίνεται από τον πρωραίο καταπέλτη, από τον οποίο γίνεται επίσης και η είσοδος των επιβατών, αλλά από διαφορετική δίοδο από τα οχήματα. Οι επιβάτες, είτε από το κλιμακοστάσιο είτε με την χρήση ανελκυστήρα, ανεβαίνουν στους χώρους παραμονής επιβατών στην πρώτη σειρά υπερκατασκευών.

Οι εσωτερικοί χώροι ενδιαίτησης σε αυτή την σειρά υπερκατασκευών είναι όλοι κλιματιζόμενοι και περιλαμβάνουν δύο χώρους σαλονιών πλήρως εξοπλισμένων, μια δίκλινη καμπίνα επιβατών και χώρους υγιεινής ακόμα και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Επάνω από αυτήν την υπερκατασκευή υπάρχει η δεύτερη σειρά υπερκατασκευών, η οποία περιλαμβάνει τον θάλαμο πηδαλιουχίας, τους χώρους ενδιαίτησης πληρώματος και εξωτερικούς χώρους παραμονής επιβατών.

Ο χώρος του μηχανοστασίου ευρίσκεται στο πρυμναίο τμήμα του σκάφους και μέσα σε αυτό υπάρχουν οι δύο κύριες μηχανές προώσεως, τα δύο ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και όλα τα βοηθητικά μηχανήματα για την λειτουργία του πλοίου (αντλίες, διαχωριστήρες, μετασχηματιστές, πίνακες κλπ).
Πίσω από τον χώρο του μηχανοστασίου ευρίσκεται ένας ακόμα χώρος, μέσα στον οποίο ευρίσκονται η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, τα μηχανήματα των χώρων υγιεινής και το σύστημα πυρόσβεσης των χώρων ενδιαίτησης (sprinkler).

Το πλοίο θα φέρει πρωραία έλικα ελιγμών, η οποία, μαζί με τον κινητήρα της, θα είναι εγκατεστημένη σε στεγανό διαμέρισμα κάτω από το κύριο κατάστρωμα. Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από τον χώρο πηδαλιουχίας με την χρήση κατάλληλου συστήματος. Η κίνηση του καταπέλτη αλλά και του συστήματος στεγανοποίησης της πλώρης (δημιουργία προστέγου) γίνεται με την χρήση συστήματος ελαίου υπό πίεση. Τα συστήματα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης θα είναι αυτά τα οποία επιβάλλουν οι ισχύοντες κανονισμοί (εθνικοί και ευρωπαϊκοί) για πλοία του είδους αυτού.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button