ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Κατασκευή μόνιμης ράμπας ανόδου Φ/Γ «ΤΑΛΩΣ»

Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής μόνιμης ράμπας ανόδου στο ανώτερο εξωτερικό κατάστρωμα του RO-RO φορτηγού πλοίου «ΤΑΛΩΣ»

Στο τεχνικό μας γραφείο ανατέθηκε η μελέτη και η επίβλεψη της κατασκευής μόνιμης ράμπας ανόδου στο ανώτερο εξωτερικό κατάστρωμα του RO-RO φορτηγού πλοίου «ΤΑΛΩΣ» (πρώην «ΜΥΚΟΝΟΣ») Ν.Π. 10899, προκειμένου να ανεβαίνουν σε αυτό βαριά οχήματα με επικίνδυνα φορτία (βενζίνες, υγραέρια κλπ).

Το πλοίο μέχρι πρότινος διέθετε αναβατόριο, με το οποίο μεταφέρονταν στο ανώτερο κατάστρωμα οχήματα συνολικού μήκους μέχρι 14 μέτρα και συνολικού βάρους 30 τόνων. Το αναβατόριο αυτό δεν εξυπηρετούσε τους νέους πλοιοκτήτες στις ανάγκες τους και για τον λόγο αυτόν ανετέθη στο τεχνικό μας γραφείο η μελέτη κατασκευής μιας μόνιμης ράμπας ανόδου.

Η ράμπα είναι μόνιμη, συνολικού μήκους 45 μέτρων και έχει την κατάλληλη κλίση, ώστε να είναι εύκολη και ασφαλής στα φορτηγά οχήματα η πρόσβαση στο ανώτερο κατάστρωμα. Το επιτρεπόμενο βάρος ανά άξονα στην ράμπα είναι το ίδιο με αυτό του ανώτερου καταστρώματος. Τα μέσα στεγανοποίησης και ελέγχου του ανοίγματος της ράμπας στο ανώτερο κατάστρωμα είναι τα επιβαλλόμενα από τους κανονισμούς, οι οποίοι επιβάλλονται από την ελληνική νομοθεσία.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της κατασκευής της ράμπας και την επιθεώρηση του πλοίου, αυτό θα ξεκινήσει την εκτέλεση καθορισμένων δρομολογίων στην περιοχή του Αιγαίου.

Η όλη κατασκευή καθώς και η επιθεώρηση του πλοίου τελεί υπό τον έλεγχο του νηογνώμονα INSB, απ’ όπου το πλοίο θα λάβει και τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας του.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button