ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

RINA Certification

Πιστοποίηση του Συστήματος Ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO 9001:2008, από τον Ιταλικό Οργανισμό Πιστοποίησης RINA.

Το τεχνικό μας γραφείο, μετά από σχετική επιθεώρηση, έλαβε την πιστοποίηση του Συστήματος Ποιότητας, το οποίο διατηρεί κατά το πρότυπο ISO 9001:2008, από τον Ιταλικό Οργανισμό Πιστοποίησης RINA.

Η «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» Μ.Ε.Π.Ε., παρά την γενικότερη οικονομική κατάσταση, επιμένει στην άποψη ότι η παραγωγή των προϊόντων της (υπηρεσίες, μελέτες, σχεδιασμός κλπ) θα πρέπει να πραγματοποιείται με διαδικασίες υψηλής ποιότητας και οι οποίες θα βασίζονται στην εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2008.

Θεμελιώδης αντίληψη όλων στην εταιρεία μας είναι ότι οι ποιοτικές εσωτερικές διαδικασίες, πάντα με την πιστή εφαρμογή του προτύπου, εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό σωστό αλλά και ποιοτικό προϊόν στις εταιρείες–πελάτες μας. Επειδή το προϊόν εταιρειών, όπως η δική μας, αφορά πάντοτε μια παραγωγική μονάδα, το πλοίο, είναι προφανές ότι αυτό το ποιοτικό προϊόν προσθέτει υπεραξία στο ίδιο το πλοίο.

Ο οργανισμός πιστοποίησης του συστήματος ποιότητας της εταιρείας μας, RINA, επιλέχθηκε διότι είναι οργανισμός, ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως, αλλά όχι μόνο, στο ναυτιλιακό χώρο.

Η πιστοποίηση ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2013 με απόλυτη επιτυχία, χωρίς να καταγραφεί καμία μη συμμόρφωση σύμφωνα με το πρότυπο. Η συνεχής προσπάθεια της βελτιστοποίησης των διαδικασιών, οι οποίες προδιαγράφονται στο πρότυπο ISO 9001:2008, βοηθούν την εταιρεία μας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» Μ.Ε.Π.Ε. να προσφέρει γενικά υπηρεσίες ποιότητας.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button