Αλιευτικά

Α/Κ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Α/Κ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Το Α/Κ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» κατασκευάσθηκε το 1991 στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για αλιεία εσωτερικού.

Learn More
Α/Κ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥΡΤΑΚΗΣ»

Α/Κ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥΡΤΑΚΗΣ»

Το Α/Κ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥΡΤΑΚΗΣ» κατασκευάσθηκε το 1991 στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν αλιευτικό νωπού αλιεύματος για αλιεία εσωτερικού.

Learn More
Α/Κ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ»

Α/Κ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ»

Το Α/Κ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ» είναι αλιευτικό πλοίο, το οποίο κατασκευάσθηκε στο Πέραμα το 1984, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για αλιεία εντός της Μεσογείου.

Learn More
Α/Κ «ΕΛΕΝΗ Κ»

Α/Κ «ΕΛΕΝΗ Κ»

Το Α/Κ «ΕΛΕΝΗ Κ» είναι αλιευτικό πλοίο το οποίο κατασκευάσθηκε στο Πέραμα το 1987, σαν αλιευτικό νωπού αλιεύματος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για αλιεία εντός της Μεσογείου.

Learn More
Α/Κ «ΣΤΑΥΡΟΣ»

Α/Κ «ΣΤΑΥΡΟΣ»

Το Α/Κ «ΣΤΑΥΡΟΣ» κατασκευάσθηκε το 1994 στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν αλιευτικό νωπού αλιεύματος για αλιεία εσωτερικού.

Learn More
Α/Κ «ΟΣΕΑΝ»

Α/Κ «ΟΣΕΑΝ»

Το Α/Κ «ΟΣΕΑΝ» αγοράσθηκε σε πρώιμο στάδιο κατασκευής. Έγιναν οι κατάλληλες στεγανοποιήσεις και ενισχύσεις, ώστε να καθελκυσθεί ασφαλώς.

Learn More
Α/Κ «ΛΑΚΩΝΙΑ»

Α/Κ «ΛΑΚΩΝΙΑ»

Το Α/Κ “ΛΑΚΩΝΙΑ” μελετήθηκε σαν αλιευτικό το οποίο μπορεί να εκτελεί είτε αλιεία πρυμναίας σύρσεως, είτε γαριδαλιεία.

Learn More
Α/Κ «ΝΑΥΤΙΛΟΣ»

Α/Κ «ΝΑΥΤΙΛΟΣ»

Το Α/Κ «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» κατασκευάσθηκε για λογαριασμό της “ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.”, το 1995 προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν αλιευτικό νωπού αλιεύματος για αλιεία εσωτερικού.

Learn More
Α/Κ «ΠΕΛΑΓΟΣ»

Α/Κ «ΠΕΛΑΓΟΣ»

Το Α/Κ «ΠΕΛΑΓΟΣ» είναι αλιευτικό πλοίο νωπού αλιεύματος, το οποίο κατασκευάσθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1992 για λογαριασμό της “ΠΕΛΑΤΖΙΚ ΤΡΟΛΕΡΣ ΑΛ. & Ν.Ε.”.

Learn More
Α/Κ «ΧΑΝΙΑ»

Α/Κ «ΧΑΝΙΑ»

Το Α/Κ «ΧΑΝΙΑ» μελετήθηκε σαν αλιευτικό κατεψυγμένου αλιεύματος, κατασκευάσθηκε στη Σαλαμίνα το 1989 και στη συνέχεια μετέβη για αλιεία στην περιοχή του Ατλαντικού (Δυτική Αφρική).

Learn More
Α/Κ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΙ»

Α/Κ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΙ»

Το Α/Κ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΙ» είναι αλιευτικό πλοίο νωπού αλιεύματος, το οποίο κατασκευάσθηκε σε ναυπηγείο της Σαλαμίνας το 1987 για λογαριασμό του Ε. Αραπάκη και προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για Μεσογειακή αλιεία.

Learn More
Α/Κ «ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ ΙΙ»

Α/Κ «ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ ΙΙ»

Το “ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ ΙΙ” είναι αλιευτικό πλοίο δύο καταστρωμάτων, εξοπλισμένο με συστήματα επεξεργασίας, κατάψυξης και συντήρησης του καταψυγμένου αλιεύματος.

Learn More
Α/Κ «ΑΡΤΕΜΙΟΣ»

Α/Κ «ΑΡΤΕΜΙΟΣ»

Το Α/Κ «ΑΡΤΕΜΙΟΣ» είναι αλιευτικό πλοίο νωπού αλιεύματος, το οποίο κατασκευάσθηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για αλιεία εσωτερικού.

Learn More
Α/Κ «ΚΡΗΤΗ»

Α/Κ «ΚΡΗΤΗ»

Το “ΚΡΗΤΗ” είναι αλιευτικό πλοίο εξοπλισμένο με συστήματα επεξεργασίας, κατάψυξης και συντήρησης του καταψυγμένου αλιεύματος.

Learn More
Α/Κ «ΚΑΛΥΨΩ»

Α/Κ «ΚΑΛΥΨΩ»

Το Α/Κ «ΚΑΛΥΨΩ» είναι αλιευτικό πλοίο το οποίο κατασκευάσθηκε στη Σαλαμίνα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν αλιευτικό νωπού αλιεύματος για Μεσογειακή αλιεία

Learn More
Α/Κ «ΑΡΟΥΣΑ»

Α/Κ «ΑΡΟΥΣΑ»

Το Α/Κ “ΑΡΟΥΣΑ” μελετήθηκε σαν αλιευτικό το οποίο μπορεί να εκτελεί είτε αλιεία ιχθύων, είτε αλιεία γαρίδας.

Learn More
Α/Κ «ΑΙΜΙΛΙΑ»

Α/Κ «ΑΙΜΙΛΙΑ»

Το Α/Κ «ΑΙΜΙΛΙΑ» είναι αλιευτικό πλοίο το οποίο κατασκευάσθηκε στο Πέραμα σαν αλιευτικό νωπού αλιεύματος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για αλιεία εντός της Μεσογείου.

Learn More
Α/Κ «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ»

Α/Κ «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ»

Το Α/Κ «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ» είναι αλιευτικό πλοίο κατεψυγμένου αλιεύματος, το οποίο κατασκευάσθηκε για λογαριασμό της “ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.Ε.”.

Learn More

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button