ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

Κατοχύρωση σήματος της εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας ανακοινώνει ότι έγινε δεκτή η αίτηση για την νομική κατοχύρωση του σήματός της με την αρ. 1846/2010 απόφαση ΔΕΣ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την αποκλειστική χρήση του.

Α. Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - Κατοχύρωση σήματοςΑπό το 1979, οπότε και δημιουργήθηκε το τεχνικό μας γραφείο έχει θεσπίσει και χρησιμοποιεί ανελλιπώς ως αναπόσπαστο τμήμα στο λογότυπό του το συγκεκριμένο σήμα, το οποίο συνοδεύει κάθε σχέδιο, μελέτη και έντυπο της εταιρεία μας.

Μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια συνεχούς χρήσης, το σήμα μας καθιερώθηκε ως «εμπορικό σήμα» με την έννοια της διάκρισης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας από εκείνα άλλων ομοειδών επιχειρήσεων του χώρου, ταυτιζόμενο με ένα συγκεκριμένο υψηλό επίπεδο ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

Με δεδομένα τις μακρινές βλέψεις για την επιχείρησή μας, την αύξηση του κύρους της και την προστασία των δικαιωμάτων της επί των προϊόντων της, προχωρήσαμε στην κατοχύρωση του σήματός μας. Έτσι, το σήμα μας πλέον έπαψε να είναι εκτεθειμένο στην διάθεση του οποιουδήποτε τρίτου να το αντιγράψει αυτούσιο ή σε παραλλαγή του και να το χρησιμοποιήσει. Η κατοχύρωση αυτή αφορά τόσο το σήμα της εταιρείας μας όσο και των υπηρεσιών και προϊόντων, τα οποία παράγει αυτή.

Συνεπώς, το εμπορικό μας σήμα θα φέρει πλέον το διακριτικό ®, χαρακτηριστικό του όρου registered trademark, το οποίο διακρίνει τα εμπορικά σήματα πλήρως ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών από άλλα.

τα οποία παράγει αυτή.

Η «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. λοιπόν μετά την ανάπτυξη συστήματος ποιότητας κατά ISO EN 9001:2008, κατοχύρωσε και το εμπορικό της σήμα, ώστε να γίνει «σήμα κατατεθέν» στο ναυπηγικό χώρο.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button