ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006

Η «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. ανέλαβε την εκπόνηση της προκαταρκτικής μελέτης και σχεδιασμού για την μετατροπή δύο δεξαμενοπλοίων.

Η «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. ανέλαβε την εκπόνηση της προκαταρκτικής μελέτης και σχεδιασμού για την μετατροπή των δεξαμενοπλοίων “ISLAND CHALLENGER” και “ISLAND TRADER”, σημαίας Κύπρου, από μονού κύτους, που είναι σήμερα, σε διπλού κύτους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δ.Σ. MARPOL, ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρουν βαρέα κλάσματα πετρελαίου.

Το τεχνικό μας γραφείο θα εκπονήσει όλα τα απαιτούμενα από την προμελέτη, στα οποία, αφού εγκριθούν από τον Γερμανικό Νηογνώμονα, θα προστεθεί και το εγχειρίδιο των τεχνικών προδιαγραφών της όλης μετασκευής, ώστε να δοθούν στις κατασκευαστικές εταιρείες, προκειμένου να προσφέρουν.

Η παραπάνω εργασία, την οποία η εταιρεία μας ανέλαβε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, δεδομένου ότι συνδυάζεται η προσαρμογή των πλοίων στις νέες απαιτήσεις των κανονισμών με την καλύτερη εμπορική εκμετάλλευσή τους.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα είμαστε σε θέση να παραδώσουμε την προμελέτη, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία προγραμματισμού πραγματοποίησης της εργασίας.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button