19 Ιουλίου 2016 – Ο ρόλος μας σαν τεχνικό ναυπηγικό γραφείο

Παλαιότερα κάποιος πλοιοκτήτης απευθυνόταν σε ναυπηγό κυρίως μόνο όταν ήθελε είτε να αποδείξει ότι το πλοίο του ανταποκρίνεται σε κάποιους κανονισμούς, είτε για να καταθέσει κάποια στοιχεία, συνήθως τεχνικά, σε κάποια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Για τον λόγο αυτόν υπήρχε, μέχρι πριν μερικά χρόνια ακόμα, το μπέρδεμα με την ιδιότητα ή τον τίτλο, αν θέλετε, του ναυπηγού. Μην ξεχνάμε ότι όταν κάποιοι έλεγαν «ναυπηγό» εννοούσαν τον κατασκευαστή. Πολλές φορές αυτό ισχύει ακόμα μέχρι και σήμερα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι, παρά τα αντίθετα λεγόμενα, ο ρόλος του ναυπηγού στην ελληνική πραγματικότητα δεν είχε τη σημασία που έπρεπε.

Απομεινάρια κακοήθη της εποχής εκείνης δυστυχώς υπάρχουν μέχρι και σήμερα, τα οποία όμως είναι καταδικασμένα να αποτύχουν στις δραστηριότητές τους. Υπάρχουν «λαμπρά» παραδείγματα. Όλοι γνωρίζουν ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν πλοιοκτήτες, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι τις υπάρχουσες συνθήκες, προσπαθούν να επιβάλλουν τις, υποτιθέμενες, τεχνικές ή άλλες παρεμφερείς γνώσεις τους σε ναυπηγούς. Και δυστυχώς πολλοί τα καταφέρνουν. Αλλά, μέχρι πότε;

Ο ρόλος του επιστήμονα ναυπηγού σήμερα είναι πολύ σημαντικός σε όλους τους τομείς της ναυτιλίας όπως και στη ναυτιλία κάθε μεγέθους. Ο σωστός πλοιοκτήτης έχει τον «ναυπηγό του», είτε με την μορφή του ατόμου είτε με την μορφή της τεχνικής εταιρείας. Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που λέμε «ο γιατρός μου» ή «ο δικηγόρος μου». Είναι αυτός που γνωρίζει ένα σημαντικό τμήμα των επιχειρηματικών επιδιώξεών του, κάποια από τα μυστικά του.

Ο ναυπηγός είναι αυτός, ο οποίος θα πρέπει να συμβουλεύσει σωστά από τεχνικής ή οικονομικής πλευράς τον πλοιοκτήτη για την πραγματοποίηση κάποιου επενδυτικού του σχεδίου. Θα τον υποστηρίξει σε δύσκολες και έντονες στιγμές της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Άρα, θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ πλοιοκτήτη και ναυπηγού μία σχέση εμπιστοσύνης, για την οποία κάθε στιγμή θα αποδεικνύεται η ύπαρξή της μέσα από ολοκληρωμένες και αποδείξιμες απόψεις και προτάσεις.

Όμως, πως δημιουργείται αυτή η εμπιστοσύνη; Θα πρέπει ο πλοιοκτήτης να πεισθεί ότι το αντικείμενο της επένδυσής του, τον σχεδιασμό της οποίας έχει αναθέσει στον ναυπηγό του ή το ναυπηγικό γραφείο – εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση, θα έχει αποκτήσει μια υπεραξία και θα έχει μεγαλώσει η παραγωγική του ικανότητα και η απόδοση κέρδους. Ακόμα, ότι ο προγραμματισμός της όλης διαδικασίας θα ευρίσκεται μέσα σε ορθολογικά πλαίσια, έχοντας λάβει υπ’ όψη όλες τις αντικειμενικά υπάρχουσες συνθήκες. Είναι προφανές ότι μέσα σε όλη αυτή την διαδικασία υπάρχει και η «διαφορετική άποψη» μεταξύ τους. Το γεγονός δεν είναι κακό, με την προϋπόθεση ότι γίνεται σε εποικοδομητική βάση.

Αυτός πιστεύουμε ότι είναι ένα τμήμα από τον ρόλο που πρέπει να παίζουμε σαν τεχνικό ναυπηγικό γραφείο και τον υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όλοι όσοι συμμετέχουμε στην λειτουργία της εταιρείας μας.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button