05 Φεβρουαρίου 2015 – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ένα σωστά δομημένο ναυπηγικό γραφείο σήμερα είναι υποχρεωμένο να καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα παροχής τεχνικών υπηρεσιών σε μια πλοιοκτήτρια εταιρεία. Δεν είναι τυχαία η αναφορά στην πλοιοκτήτρια εταιρεία και όχι μόνο στο πλοίο.

Αφ’ ενός με τις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις που έχουν σήμερα τα πλοία, οι οποίες πηγάζουν από την εφαρμογή όλων των νέων κανονισμών και των ευρωπαϊκών οδηγιών, και αφ’ ετέρου με την ολοένα και πιο αυστηρή εφαρμογή των κανονισμών και των επιθεωρήσεων των πλοίων, ένα επιτυχημένο ναυπηγικό γραφείο θα πρέπει να μπορεί να καλύπτει ένα πολύ μεγάλο εύρος γνώσεων σχετικά με το πλοίο και τους κανόνες που το διέπουν. Η ανταπόκριση σε αυτή την απαίτηση της αγοράς απαιτεί εξειδίκευση στους διάφορους τομείς. Αυτά σε ότι αφορά το πλοίο.

Σε ότι αφορά την πλοιοκτήτρια εταιρεία, ένα σωστό ναυπηγικό γραφείο σήμερα πρέπει να συνεισφέρει στις διαδικασίες, οι οποίες απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων της και να προτείνει λύσεις και τεχνικές διαδικασίες εκμετάλλευσης αυτών, οι οποίες θα δώσουν σε αυτά μια «υπεραξία» και θα τα κάνουν πιο ανταγωνιστικά στην αντίστοιχη αγορά.

Με άλλα λόγια, ένα σωστά στημένο και «μοντέρνο» ναυπηγικό γραφείο του σήμερα, προκειμένου να μπορεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί, θα πρέπει να επενδύσει σε δύο τομείς, στην εξειδίκευση και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Μόνο με αυτά τα δεδομένα θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστικό, προς όφελός του, και παράλληλα να προσφέρει στην ανάπτυξη του χώρου της ναυτιλίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας, προς όφελος της χώρας μας.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button