header Αναστάσιος Π.Κηπουρόπουλος πιστοποίηση ISO Τρίτη 22 Μαΐου 2018 english

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής μόνιμης ράμπας ανόδου στο ανώτερο εξωτερικό κατάστρωμα του RO-RO φορτηγού πλοίου «ΤΑΛΩΣ»

Στο τεχνικό μας γραφείο ανατέθηκε η μελέτη και η επίβλεψη της κατασκευής μόνιμης ράμπας ανόδου στο ανώτερο εξωτερικό κατάστρωμα του RO-RO φορτηγού πλοίου «ΤΑΛΩΣ» (πρώην «ΜΥΚΟΝΟΣ») Ν.Π. 10899, προκειμένου να ανεβαίνουν σε αυτό βαριά οχήματα με επικίνδυνα φορτία (βενζίνες, υγραέρια κλπ).

Το πλοίο μέχρι πρότινος διέθετε αναβατόριο, με το οποίο μεταφέρονταν στο ανώτερο κατάστρωμα οχήματα συνολικού μήκους μέχρι 14 μέτρα και συνολικού βάρους 30 τόνων. Το αναβατόριο αυτό δεν εξυπηρετούσε τους νέους πλοιοκτήτες στις ανάγκες τους και για τον λόγο αυτόν ανετέθη στο τεχνικό μας γραφείο η μελέτη κατασκευής μιας μόνιμης ράμπας ανόδου.

Η ράμπα είναι μόνιμη, συνολικού μήκους 45 μέτρων και έχει την κατάλληλη κλίση, ώστε να είναι εύκολη και ασφαλής στα φορτηγά οχήματα η πρόσβαση στο ανώτερο κατάστρωμα. Το επιτρεπόμενο βάρος ανά άξονα στην ράμπα είναι το ίδιο με αυτό του ανώτερου καταστρώματος. Τα μέσα στεγανοποίησης και ελέγχου του ανοίγματος της ράμπας στο ανώτερο κατάστρωμα είναι τα επιβαλλόμενα από τους κανονισμούς, οι οποίοι επιβάλλονται από την ελληνική νομοθεσία.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της κατασκευής της ράμπας και την επιθεώρηση του πλοίου, αυτό θα ξεκινήσει την εκτέλεση καθορισμένων δρομολογίων στην περιοχή του Αιγαίου.

Η όλη κατασκευή καθώς και η επιθεώρηση του πλοίου τελεί υπό τον έλεγχο του νηογνώμονα INSB, απ’ όπου το πλοίο θα λάβει και τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας του.


ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Μελέτη και επίβλεψη μετασκευής του πλοίου «ΣΑΟΝΗΣΟΣ»

Το τεχνικό μας γραφείο ανέλαβε την μελέτη και την επίβλεψη της μετασκευής του πλοίου «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» Ν.Π. 12147 σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο κλειστού τύπου Κατηγορίας Β.

Το πλοίο «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» κατασκευάσθηκε το έτος 1994 από το ναυπηγείο Usuki Shipyard Co. Ltd (yard/hull no. 1627), σαν πλοίο φορτηγό ro-ro με το όνομα “ROKKO EXPRESS” και έφερε αρχικά την κλάση του LRS και αργότερα την κλάση του NKK.

Το ολικό μήκος του είναι 78 μέτρα, το μέγιστο πλάτος του στο κατάστρωμα οχημάτων 12,30 μέτρα, το ύψος του (μέχρι το κατάστρωμα οχημάτων) 4,20 μέτρα, ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στο χώρο οχημάτων είναι 4,20 μέτρα. Το πλοίο φέρει δύο κύριες μηχανές Hanshin Nainenki Kogyo με μέγιστη ισχύ 2038 hp στις 680 rpm η κάθε μια και οι οποίες κινούν, μέσω μειωτήρα, έλικες μεταβλητού βήματος. Το πλοίο είναι εξοπλισμένο με συστήματα και όργανα, ώστε ο πλήρης έλεγχος της λειτουργίας του να μπορεί να εκτελείται και από την γέφυρα.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός του «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» από το τεχνικό μας γραφείο αφορά την μετασκευή του σε ελληνικό Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Κατηγορίας Β (σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/45/ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί) για πλόες μέχρι 30 ναυτικά μίλια. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πλήρη προσαρμογή του πλοίου στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία, στις ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις αλλά και στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, τόσο ως προς την κατασκευή όσο και ως προς τον εξοπλισμό του.

Οι ενδιαιτήσεις του και ο εν γένει εξοπλισμός του θα μπορεί να εξυπηρετεί περί τα 400 άτομα. Στους διαθέσιμους χώρους του θα περιλαμβάνονται σαλόνι, χώροι υποδοχής, εξωτερικοί χώροι παραμονής και χώροι υγιεινής για τους επιβάτες, καθώς και χώροι ενδιαιτήσεις (καμπίνες, χώροι παραμονής και υγιεινής) πληρώματος.

Τα σχέδια και οι μελέτες, τα οποία εκπονεί το τεχνικό μας γραφείο, εγκρίνονται από τον Ιταλικό Νηογνώμονα (RINA) και από τον Κλάδο Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων (Κ.Ε.Ε.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας. Επίσης, οι εργασίες μετασκευής και ο εξοπλισμός του πλοίου επιβλέπονται και εξετάζονται από το τεχνικό μας γραφείο, ενώ επιπλέον ο RINA και ο Κ.Ε.Ε.Π. εξετάζουν όλο το πλοίο, ώστε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μετασκευής και εξοπλισμού του, το πλοίο να ενταχθεί στην Κλάση του Ιταλικού Νηογνώμονα και να εφοδιασθεί με πιστοποιητικά αξιοπλοΐας από τον Κ.Ε.Ε.Π.

Αυτή την χρονική περίοδο όπου τα προβλήματα της ναυπηγό-επισκευής αλλά και των πλοίων της ακτοπλοΐας είναι πολύ μεγάλα και άπτονται της επιβίωσης και των δύο κλάδων, η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια σημαντική ανάσα. Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής προσαρμογής των ελληνικών πλοίων ακτοπλοΐας στις σημερινές επιχειρηματικές δυνατότητες, αλλά επιπλέον και μια καλή ευκαιρία για εμάς τους ίδιους για να αποδείξουμε την ανταγωνιστικότητά μας σε όλους τους τομείς.

 


ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Σχεδιασμός και επίβλεψη κατασκευής αλιευτικού πλοίου ολικού μήκους 24 μέτρων.

 Υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ της εταιρείας μας και της ΑΡΤΕΜΙΟΣ Ν.Ε. για την μελέτη – σχεδιασμό αλλά και επίβλεψη της κατασκευής ενός αλιευτικού πλοίου ολικού μήκους 24 μέτρων.

 Πρόκειται για ένα αλιευτικό πλοίο, το οποίο θα είναι μιας τελείως διαφορετικής σχεδίασης, σε σχέση με τα μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενα στα πλοία του είδους αυτού. Όπως κάθε παραγωγική δραστηριότητα στις ημέρες μας έτσι και η αλιεία θα πρέπει να προσαρμοσθεί στις ανάγκες και στις απαιτήσεις τόσο της οικονομίας όσο και της διαφύλαξης του περιβάλλοντος αλλά και της σωστής διαχείρισης των πόρων του.

 Το τεχνικό μας γραφείο ανέλαβε την μελέτη και τον σχεδιασμό κατ’ αρχήν αυτού του πλοίου, αλλά και την όλη διαχείριση της κατασκευής του σε αργότερο στάδιο, μέχρι τον εφοδιασμό του με τα κατάλληλα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας από τον Κλάδο Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων.

 Το πλοίο θα έχει δυνατότητα συνεχούς εργασίας περισσότερο από ένα μήνα χωρίς ανεφοδιασμό και θα μπορεί να συντηρεί αλίευμα νωπό αλλά και κατεψυγμένο στους δύο θαλάμους του. Η εργασία της αλιείας θα γίνεται από τη πρύμνη, ενώ η διαχείριση των εργαλείων θα γίνεται από σημεία εκτός του κυρίου καταστρώματος, ώστε αυτό να μένει ελεύθερο για τις εργασίες διαλογής και τακτοποίησης του αλιεύματος.

 Στην Ελλάδα είναι το πρώτο πλοίο αυτής της μορφής και σχήματος και πιστεύουμε ότι, ανταποκρινόμενο κυρίως στις απαιτήσεις της οικονομίας, από κάθε άποψη, θα υπερισχύσει έναντι οποιουδήποτε μεγαλύτερου και βεβαίως πιο πολυέξοδου άλλου πλοίου.