header Αναστάσιος Π.Κηπουρόπουλος πιστοποίηση ISO Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 english

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Μετασκευή του κλειστού Ε/Γ-Ο/Γ «MENHIR» (πρώην «SAFARI») σε Φ/Γ-Ο/Γ πλοίο με χώρο φορτίου στο ελεύθερο κατάστρωμα

Το τεχνικό μας γραφείο πρότεινε και τελικά ανέλαβε την μετατροπή του κλειστού Ε/Γ-Ο/Γ «MENHIR» (πρώην «SAFARI») σε Φ/Γ-Ο/Γ πλοίο με χώρο φορτίου στο ελεύθερο κατάστρωμα. Σκοπός είναι η μεταφορά κυρίως επικίνδυνων φορτίων με βυτιοφόρα οχήματα, αλλά και γενικά φορτηγών οχημάτων, τα οποία μεταφέρουν φορτίο στερεό, υγρό ή αέριο.

Σύμφωνα με ό,τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, είναι η πρώτη φορά που, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γίνεται μια μετασκευή τέτοιου είδους. Και τούτο διότι θα πρέπει να αφαιρεθεί το μεγαλύτερο τμήμα της υπερκατασκευής, να προσαρμοσθεί το υπόλοιπο και να γίνουν κάποιες κατασκευές, οι οποίες θα κάνουν το πλοίο πλήρως εκμεταλλεύσιμο αλλά κυρίως ικανό να ανταποκρίνεται στους σημερινούς κανονισμούς ασφαλείας.

Η οροφή του υπάρχοντος χώρου οχημάτων θα ανοίξει σε μεγάλο της τμήμα, από το μέσον του πλοίου και πρίμα. Το υπόλοιπο τμήμα, το πρωραίο, θα παραμείνει σκεπασμένο από την υπερκατασκευή, η οποία στον πρώτο της όροφο θα περιλαμβάνει καμπίνες δίκλινες για δώδεκα οδηγούς με ιδιαίτερους χώρους υγιεινής για κάθε μια από αυτές, κουζίνα με χώρους ψυγείων και αποθηκών τροφίμων, τραπεζαρίες και σαλόνια πληρώματος και οδηγών. Ο δεύτερος όροφος περιλαμβάνει καμπίνες πληρώματος (όλες μονόκλινες) με ιδιαίτερους χώρους υγιεινής για κάθε μια και ο τρίτος περιλαμβάνει την γέφυρα και τις καμπίνες των αξιωματικών. Όλοι οι χώροι ενδιαίτησης θα είναι κλιματιζόμενοι.

Το πλοίο θα διαπλατυνθεί στο μέγιστο πλάτος του, με σχετική επίδραση της γάστρας του και στην περιοχή των πρυμναίων χώρων κάτω από το κύριο κατάστρωμά του. Τέλος, το ηλεκτρολογικό και σωληνουργικό του δίκτυο, όπως και όλα τα συστήματα ασφαλείας θα προσαρμοστούν στο νέο σχήμα και σκοπό του πλοίου.

Το νέο προφίλ του πλοίου μετά την μετασκευή, όπως μέχρι σήμερα έχει σχεδιασθεί, φαίνεται στο σχέδιο που παρατίθεται, ενώ ένθετη σε αυτό είναι η φωτογραφία του πλοίου, όπως είναι πριν την μετασκευή του.

Όλη η ομάδα, η οποία αποτελεί το τεχνικό μας γραφείο, εργάζεται πάντοτε συλλογικά έχοντας σαν στόχο το τελικό προϊόν της εργασίας, που είναι το πλοίο, να είναι ασφαλές για την ανθρώπινη ζωή, να σέβεται το περιβάλλον και να αποκτήσει υπεραξία. Αυτοί ανέκαθεν ήταν οι στόχοι μας και οι ίδιοι εξακολουθούν και παραμένουν τριάντα επτά ολόκληρα χρόνια από τότε που δειλά-δειλά ξεκινήσαμε.

 


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Μελέτη τοποθέτησης συστημάτων θερμικών καμερών σε τέσσερα Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης (Π.Α.Θ.) και ένα ταχύπλοο σκάφος του Λ.Σ.

Η εταιρεία μας υπέγραψε σύμβαση με την «ΡΑΜΦΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» με την οποία αναλαμβάνει την μελέτη τοποθέτησης συστημάτων θερμικών καμερών σε τέσσερα Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης (Π.Α.Θ.) και ένα ταχύπλοο σκάφος, όλα του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Το τεχνικό μας γραφείο θα μελετήσει και θα σχεδιάσει τον ιστό τοποθέτησης των καμερών, εξωτερικά των πλοίων, καθώς και τις βάσεις όλων των εσωτερικών οργάνων, όπως και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση αυτών των συστημάτων. Ακόμα, θα επιβλέψει την εκτέλεση όλων των εργασιών επί των σκαφών καθώς και την τοποθέτηση όλων των συστημάτων.

Είναι η πρώτη φορά όπου το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει μια εργασία, η οποία σχετίζεται με πλοία του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. και μάλιστα ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων ασφαλείας.

Θα προσπαθήσουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρουμε τελικά να ανταποκριθούμε και στο τομέα αυτόν, όπως εξάλλου κάνουμε σε κάθε υπόθεση, την οποία αναλαμβάνουμε.


ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Ολοκλήρωση μετασκευής Ε/Γ-Ο/Γ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ"

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε με πλήρη επιτυχία τις υποχρεώσεις της σχετικά με την μετασκευή του Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ» Ν.Π. 10801, σύμφωνα με την σύμβαση, την οποία είχε υπογράψει με την Α.Ν.Μ.Ε.Ζ. Α.Ε., πλοιοκτήτρια του παραπάνω πλοίου.

Το «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ» όχι μόνο προσαρμόσθηκε πλήρως  στις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/25/ΕΚ (Συνθήκη της Στοκχόλμης) για μέσο ύψος κύματος 2,50 μέτρα, αλλά και αύξησε για τους πλόες αυτούς τον αριθμό των μεταφερομένων επιβατών.

Η συνολική μετασκευή του πλοίου συνδυάστηκε με την αναδιάρθρωση τόσο του εσωτερικού (αλλαγή της θέσης του κυλικείου) καθώς και του εξωτερικού (τοποθέτηση νέων καθισμάτων με ανακλινόμενες πλάτες, τοποθέτηση τραπεζιών, νέα σκίαστρα από πολυκαρβονικό υλικό) χώρου επιβατών. Επίσης, στο πλοίο κατασκευάσθηκε νέος χώρος πληρώματος ενώ ανακατασκευάσθηκε η κουζίνα του. 

Οι εργασίες μετασκευής του πλοίου είχαν καθαρή διάρκεια περίπου τριών μηνών, από τους οποίους για ένα μήνα το πλοίο ήταν στην δεξαμενή. Και μόνο από τον χρόνο παραμονής του πλοίου στην δεξαμενή γίνεται αντιληπτό ότι επρόκειτο για μία πολύ σημαντική και δύσκολή μετασκευή.

Κατά την διάρκεια της μετασκευής, τόσο την περίοδο της μελέτης και του σχεδιασμού όσο και την περίοδο των κατασκευών, το τεχνικό μας γραφείο χρειάσθηκε να διαχειριστεί καταστάσεις πολύ δύσκολες, οι οποίες προέρχονταν από άγνωστα και μη προβλέψιμα ζητήματα. Παρ’ όλα αυτά και σε πείσμα αυτών των δυσκολιών, το τεχνικό μας γραφείο αντεπεξήλθε πλήρως στην πρόκληση.

Όταν ξεκινούσαμε το εγχείρημα είχαμε σαν ένα από τους στόχους μας να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης της πλοιοκτήτριας εταιρείας του πλοίου και να συνεισφέρουμε στην σωστή πραγματοποίηση μιας σημαντικής επένδυσης στο χώρο, η οποία, εκτός των άλλων, θα μπορούσε να βοηθήσει τόσο την ναυπηγό-επισκευαστική βιομηχανία όσο και την ίδια την ακτοπλοΐα.

Πιστεύουμε ότι τελικά πετύχαμε όλους τους στόχους μας και μεταξύ αυτών και τον παραπάνω. Το αν βοήθησε ή θα βοηθήσει την ναυπηγό-επισκευαστική βιομηχανία θα φανεί στο μέλλον. Το αν βοήθησε την ίδια την ακτοπλοΐα, πιστεύουμε πως ναι, τα κατάφερε, αποδεικνύοντας ότι αξιόλογα πλοία είναι δυνατόν να αναβαθμισθούν ακόμα περισσότερο, ώστε να προσφέρουν κοινωνικό έργο με αξιοπρέπεια αλλά κυρίως με ασφάλεια.