header Αναστάσιος Π.Κηπουρόπουλος πιστοποίηση ISO Τρίτη 22 Μαΐου 2018 english

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Μελέτη τοποθέτησης συστημάτων θερμικών καμερών σε τέσσερα Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης (Π.Α.Θ.) και ένα ταχύπλοο σκάφος του Λ.Σ.

Η εταιρεία μας υπέγραψε σύμβαση με την «ΡΑΜΦΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» με την οποία αναλαμβάνει την μελέτη τοποθέτησης συστημάτων θερμικών καμερών σε τέσσερα Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης (Π.Α.Θ.) και ένα ταχύπλοο σκάφος, όλα του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Το τεχνικό μας γραφείο θα μελετήσει και θα σχεδιάσει τον ιστό τοποθέτησης των καμερών, εξωτερικά των πλοίων, καθώς και τις βάσεις όλων των εσωτερικών οργάνων, όπως και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση αυτών των συστημάτων. Ακόμα, θα επιβλέψει την εκτέλεση όλων των εργασιών επί των σκαφών καθώς και την τοποθέτηση όλων των συστημάτων.

Είναι η πρώτη φορά όπου το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει μια εργασία, η οποία σχετίζεται με πλοία του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. και μάλιστα ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων ασφαλείας.

Θα προσπαθήσουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρουμε τελικά να ανταποκριθούμε και στο τομέα αυτόν, όπως εξάλλου κάνουμε σε κάθε υπόθεση, την οποία αναλαμβάνουμε.


ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Ολοκλήρωση μετασκευής Ε/Γ-Ο/Γ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ"

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε με πλήρη επιτυχία τις υποχρεώσεις της σχετικά με την μετασκευή του Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ» Ν.Π. 10801, σύμφωνα με την σύμβαση, την οποία είχε υπογράψει με την Α.Ν.Μ.Ε.Ζ. Α.Ε., πλοιοκτήτρια του παραπάνω πλοίου.

Το «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ» όχι μόνο προσαρμόσθηκε πλήρως  στις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/25/ΕΚ (Συνθήκη της Στοκχόλμης) για μέσο ύψος κύματος 2,50 μέτρα, αλλά και αύξησε για τους πλόες αυτούς τον αριθμό των μεταφερομένων επιβατών.

Η συνολική μετασκευή του πλοίου συνδυάστηκε με την αναδιάρθρωση τόσο του εσωτερικού (αλλαγή της θέσης του κυλικείου) καθώς και του εξωτερικού (τοποθέτηση νέων καθισμάτων με ανακλινόμενες πλάτες, τοποθέτηση τραπεζιών, νέα σκίαστρα από πολυκαρβονικό υλικό) χώρου επιβατών. Επίσης, στο πλοίο κατασκευάσθηκε νέος χώρος πληρώματος ενώ ανακατασκευάσθηκε η κουζίνα του. 

Οι εργασίες μετασκευής του πλοίου είχαν καθαρή διάρκεια περίπου τριών μηνών, από τους οποίους για ένα μήνα το πλοίο ήταν στην δεξαμενή. Και μόνο από τον χρόνο παραμονής του πλοίου στην δεξαμενή γίνεται αντιληπτό ότι επρόκειτο για μία πολύ σημαντική και δύσκολή μετασκευή.

Κατά την διάρκεια της μετασκευής, τόσο την περίοδο της μελέτης και του σχεδιασμού όσο και την περίοδο των κατασκευών, το τεχνικό μας γραφείο χρειάσθηκε να διαχειριστεί καταστάσεις πολύ δύσκολες, οι οποίες προέρχονταν από άγνωστα και μη προβλέψιμα ζητήματα. Παρ’ όλα αυτά και σε πείσμα αυτών των δυσκολιών, το τεχνικό μας γραφείο αντεπεξήλθε πλήρως στην πρόκληση.

Όταν ξεκινούσαμε το εγχείρημα είχαμε σαν ένα από τους στόχους μας να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης της πλοιοκτήτριας εταιρείας του πλοίου και να συνεισφέρουμε στην σωστή πραγματοποίηση μιας σημαντικής επένδυσης στο χώρο, η οποία, εκτός των άλλων, θα μπορούσε να βοηθήσει τόσο την ναυπηγό-επισκευαστική βιομηχανία όσο και την ίδια την ακτοπλοΐα.

Πιστεύουμε ότι τελικά πετύχαμε όλους τους στόχους μας και μεταξύ αυτών και τον παραπάνω. Το αν βοήθησε ή θα βοηθήσει την ναυπηγό-επισκευαστική βιομηχανία θα φανεί στο μέλλον. Το αν βοήθησε την ίδια την ακτοπλοΐα, πιστεύουμε πως ναι, τα κατάφερε, αποδεικνύοντας ότι αξιόλογα πλοία είναι δυνατόν να αναβαθμισθούν ακόμα περισσότερο, ώστε να προσφέρουν κοινωνικό έργο με αξιοπρέπεια αλλά κυρίως με ασφάλεια.


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Μελέτη και επίβλεψη μετασκευής του Ε/Γ-Ο/Γ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ"

Η εταιρεία μας υπέγραψε σύμβαση με την Α.Ν.Μ.Ε.Ζ. Α.Ε. προκειμένου να μετασκευάσει το πλοίο της Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ» Ν.Π. 10801 και να το προσαρμόσει στις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/25/ΕΚ (Συνθήκη της Στοκχόλμης).

Η μετασκευή του πλοίου συνίσταται σε τρία μέρη. Το πρώτο αφορά την διαπλάτυνση του σκάφους στο πρυμναίο τμήμα του και μέχρι το μέγιστο πλάτος επάνω από το κύριο κατάστρωμα. Το δεύτερο στην προσθήκη πλευρικών πλωτήρων από την πρύμνη και περίπου κατά το ένα τρίτο του μήκους του. Και τέλος το τρίτο μέρος και σημαντικότερο αφορά την αύξηση του όγκου των υφάλων του με σημαντική παρέμβαση στη γάστρα του, επιδιώκοντας να μην επηρεαστεί η τελική ταχύτητα του πλοίου.

Με την μετασκευή αυτή το πλοίο θα είναι σε θέση να εκτελεί πλόες Κατηγορίας Β (σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/18/ΕΚ), όπως κάνει μέχρι σήμερα, αλλά σε περιοχές με σημαντικό ύψος κύματος μέχρι 2,50 μέτρα. Ακόμα, στο πλοίο θα επέλθει και μια αύξηση του αριθμού των μεταφερόμενων επιβατών με ταυτόχρονη αύξηση του μήκους της διαδρομής του ταξιδιού.

Η συγκεκριμένη μετασκευή είναι πολύ μεγάλης σημασίας για το τεχνικό μας γραφείο και ο λόγος είναι ότι το «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ» είναι το δεύτερο πλοίο της ίδιας εταιρείας (μετά το Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ»), στο οποίο εκτελούμε μία μετασκευή ευρείας εκτάσεως και η οποία παίζει σημαντικό ρόλο τόσο κυρίως στην ασφαλή λειτουργία του πλοίου όσο και στην καλύτερη εκμετάλλευσή του.

Προσπάθειά μας είναι να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης της εταιρείας Α.Ν.Μ.Ε.Ζ. Α.Ε. και να συνεισφέρουμε στην σωστή πραγματοποίηση μιας σημαντικής επένδυσης στο χώρο, η οποία, εκτός των άλλων, μπορεί να βοηθήσει τόσο των ναυπηγό-επισκευαστική βιομηχανία όσο και την ίδια την ακτοπλοΐα.