header Αναστάσιος Π.Κηπουρόπουλος πιστοποίηση ISO Τρίτη 22 Μαΐου 2018 english

ΜΑΙΟΣ 2016

Πιστοποίηση της εταιρείας μας

Η εταιρεία μας παρέλαβε τα πιστοποιητικά της από τον RINA και από το δίκτυο IQNET, με τα οποία πιστοποιείται ότι η παραγωγή των προϊόντων της γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες, οι οποίοι θεσπίσθηκαν από την διοίκηση εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις του ISO 9001:2008.

Και όταν λέμε «προϊόντα» εννοούμε τις μελέτες και τα σχέδια, τα οποία, μετά την παραγωγή τους, χρησιμοποιούνται από τα διάφορα συνεργεία – εργοστάσια προκειμένου να κατασκευαστεί ή να μετασκευαστεί ένα πλοίο.

Όπως με την εκπαίδευση όλων ανεξαιρέτως μέσα στην εταιρεία, έτσι και με την πιστοποίηση αυτής, δεν φειδόμαστε πόρων προκειμένου να διασφαλίσουμε την ποιότητα του αποτελέσματος της εργασίας μας. Η ποιότητα δε αυτή στη συνέχεια μετακυλύετε στο εργαλείο παραγωγής του πελάτη μας, δηλαδή στο πλοίο.

Εδώ και πολλά χρόνια η εταιρεία μας είναι προσηλωμένη στο στόχο της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και θα εξακολουθήσει να παραμένει σε αυτόν.

 


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Φ/Γ-Ο/Γ "ΝΕΑΡΧΟΣ"

Και το νέο όνομα αυτού «ΝΕΑΡΧΟΣ».

Το πλοίο Ε/Γ-Ο/Γ «MENHIR» (πρώην «LOBO MARINHO» και «SAFARI»), του οποίου την μετασκευή σε Φ/Γ-Ο/Γ μεταφοράς οχημάτων και φορτίου στο ανοικτό κατάστρωμα ανέλαβε το τεχνικό μας γραφείο, αγοράσθηκε από την εταιρεία CRETA CARGO LINES II και μετονομάσθηκε σε «ΝΕΑΡΧΟΣ», υψώνοντας την ελληνική σημαία και έχοντας εγγραφεί στα νηολόγια του Πειραιά με αριθμό 12368.

Μέχρι στιγμής οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έχοντας αποξηλώσει το μεγαλύτερο τμήμα των υπερκατασκευών, έχοντας προχωρήσει στη δημιουργία χώρων ενδιαίτησης και έχοντας ξεκινήσει την διαπλάτυνση. Ταυτόχρονα προχωρούν και οι υπόλοιπες εργασίες (σωληνουργικές, ηλεκτρολογικές κλπ), ενώ ήδη ξεκίνησαν και οι εργασίες στα μηχανικά μέρη του πλοίου.

Πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχει λάβει την νέα του μορφή, την οποία έχουμε σχεδιάσει και μελετήσει και την οποία παρουσιάζουμε για πρώτη φορά σε σχέδιο παρακάτω.

Το πλοίο κατασκευάσθηκε στη Δανία (ναυπηγεία Aalborg Vaerft AS), λαμβάνοντας τον χαρακτηρισμό ice class, με την έγκριση και την επίβλεψη του Νορβηγικού Νηογνώμονα και ταξίδευσε, σαν Ε/Γ-Ο/Γ, σε πολλά μέρη. Έχει ολικό μήκος 87,20 μέτρα και φέρει τέσσερις μηχανές MAN B&W 2180 bhp στις 600 rpm η κάθε μία, οι οποίες κινούν δύο έλικες μεταβλητού βήματος. Η μετασκευή του πλοίου θα εγκριθεί και θα επιβλεφθεί από τον INSB, από τον οποίο και θα λάβει, μετά το τέλος των εργασιών, όλα τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας του.

Το εγχείρημα είναι και μεγάλο και σοβαρό. Απαιτήθηκε να γίνει εκτίμηση κάθε μορφής κινδύνων. Νομίζουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε προβλέψει και έχουμε καλύψει τις πιο επικίνδυνες πιθανές καταστάσεις. Ο χρόνος και το αποτέλεσμα θα δείξουν την ορθότητα όλων των παραπάνω.


ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Μετασκευή του κλειστού Ε/Γ-Ο/Γ «MENHIR» (πρώην «SAFARI») σε Φ/Γ-Ο/Γ πλοίο με χώρο φορτίου στο ελεύθερο κατάστρωμα

Το τεχνικό μας γραφείο πρότεινε και τελικά ανέλαβε την μετατροπή του κλειστού Ε/Γ-Ο/Γ «MENHIR» (πρώην «SAFARI») σε Φ/Γ-Ο/Γ πλοίο με χώρο φορτίου στο ελεύθερο κατάστρωμα. Σκοπός είναι η μεταφορά κυρίως επικίνδυνων φορτίων με βυτιοφόρα οχήματα, αλλά και γενικά φορτηγών οχημάτων, τα οποία μεταφέρουν φορτίο στερεό, υγρό ή αέριο.

Σύμφωνα με ό,τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, είναι η πρώτη φορά που, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γίνεται μια μετασκευή τέτοιου είδους. Και τούτο διότι θα πρέπει να αφαιρεθεί το μεγαλύτερο τμήμα της υπερκατασκευής, να προσαρμοσθεί το υπόλοιπο και να γίνουν κάποιες κατασκευές, οι οποίες θα κάνουν το πλοίο πλήρως εκμεταλλεύσιμο αλλά κυρίως ικανό να ανταποκρίνεται στους σημερινούς κανονισμούς ασφαλείας.

Η οροφή του υπάρχοντος χώρου οχημάτων θα ανοίξει σε μεγάλο της τμήμα, από το μέσον του πλοίου και πρίμα. Το υπόλοιπο τμήμα, το πρωραίο, θα παραμείνει σκεπασμένο από την υπερκατασκευή, η οποία στον πρώτο της όροφο θα περιλαμβάνει καμπίνες δίκλινες για δώδεκα οδηγούς με ιδιαίτερους χώρους υγιεινής για κάθε μια από αυτές, κουζίνα με χώρους ψυγείων και αποθηκών τροφίμων, τραπεζαρίες και σαλόνια πληρώματος και οδηγών. Ο δεύτερος όροφος περιλαμβάνει καμπίνες πληρώματος (όλες μονόκλινες) με ιδιαίτερους χώρους υγιεινής για κάθε μια και ο τρίτος περιλαμβάνει την γέφυρα και τις καμπίνες των αξιωματικών. Όλοι οι χώροι ενδιαίτησης θα είναι κλιματιζόμενοι.

Το πλοίο θα διαπλατυνθεί στο μέγιστο πλάτος του, με σχετική επίδραση της γάστρας του και στην περιοχή των πρυμναίων χώρων κάτω από το κύριο κατάστρωμά του. Τέλος, το ηλεκτρολογικό και σωληνουργικό του δίκτυο, όπως και όλα τα συστήματα ασφαλείας θα προσαρμοστούν στο νέο σχήμα και σκοπό του πλοίου.

Το νέο προφίλ του πλοίου μετά την μετασκευή, όπως μέχρι σήμερα έχει σχεδιασθεί, φαίνεται στο σχέδιο που παρατίθεται, ενώ ένθετη σε αυτό είναι η φωτογραφία του πλοίου, όπως είναι πριν την μετασκευή του.

Όλη η ομάδα, η οποία αποτελεί το τεχνικό μας γραφείο, εργάζεται πάντοτε συλλογικά έχοντας σαν στόχο το τελικό προϊόν της εργασίας, που είναι το πλοίο, να είναι ασφαλές για την ανθρώπινη ζωή, να σέβεται το περιβάλλον και να αποκτήσει υπεραξία. Αυτοί ανέκαθεν ήταν οι στόχοι μας και οι ίδιοι εξακολουθούν και παραμένουν τριάντα επτά ολόκληρα χρόνια από τότε που δειλά-δειλά ξεκινήσαμε.