header Αναστάσιος Π.Κηπουρόπουλος πιστοποίηση ISO Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 english

ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

Η εταιρεία μας πέρασε με επιτυχία την 2η Επιτήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η εταιρεία μας υποβλήθηκε στην 2η Επιτήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από επιθεωρητή της TUV AUSTRIA HELLAS, η οποία πιστοποιεί και ελέγχει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο διαθέτουμε. Ο έλεγχος της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας διεξήχθη στα γραφεία της εταρείας μας και διήρκεσε μία ημέρα. Κατά τη διάρκεια  της Επιτήρησης εξετάστηκαν όλες οι απαραίτητες παράγραφοι, σύμφωνα με το πρότυπο, μέσω ελέγχων διαφόρων αρχείων και συζητήσεων με το προσωπικό. Επίσης διαπιστώθηκε:

  1. η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων και η ικανοποιητική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  2. η πραγματοποίηση των εσωτερικών επιθεωρήσεων σε όλα τα τμήματα της εταιρείας και στις διεργασίες
  3. η κατάλληλη διευθέτηση των διορθωτικών ενεργειών που είχαν προκύψει από την προηγούμενη επιθεώρηση και από άλλες πηγές
  4. η πραγματοποίηση της ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  5. η ύπαρξη αποτελεσμάτων από τους αντικειμενικούς στόχους που έχει θέσει η εταιρεία

Βάσει του ελέγχου, τα δυνατά στοιχεία της εταιρείας εντοπίζονται στο «καλά ενημερωμένο προσωπικό, με πολύ καλή εξειδίκευση και ενημέρωση των εργαζομένων» ενώ δεν αναφέρονται αδύνατα σημεία. Ο επιθεωρητής δεν εξέδωσε μη συμμορφώσεις κατά τη διάρκεια του δειγματοληπτικού ελέγχου, ενώ από την επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας λειτουργεί ικανοποιητικά και εντός των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001:2000.

Η τελική εισήγηση του επιθεωρητή ήταν θετική όσον αφορά την διατήρηση του πιστοποιητικού.


ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

H εταιρεία μας ανέλαβε την οργάνωση των εργασιών της αντικατάστασης της δεξιάς βαρδιόλας του M/T "ISLAND TRANSPORTER".

Η «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. ανέλαβε την οργάνωση των εργασιών της αντικατάστασης της δεξιάς βαρδιόλας του M/T "ISLAND TRANSPORTER" σημαίας Κύπρου, η οποία έπαθε σημαντική ζημιά μετά από σύγκρουση του πλοίου. Η ζημιά είχε επηρεάσει σε σημαντικό μήκος τόσο το εσωτερικό της υπερκατασκευής όσο και της γέφυρας του πλοίου.

Η εταιρεία μας μελέτησε και σχεδίασε εκ των προτέρων την αποκατάσταση της ζημιάς, ώστε να μειώσει τον χρόνο παραμονής του πλοίου για αποκατάσταση. Υπεύθυνος τεχνικός μας οργάνωσε και επέβλεψε το επιλεγέν συνεργείο για την αποκατάσταση, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προεργασίες στον βαθμό που δεν θα απαιτούνται αποξηλώσεις και μετατροπές νέων τμημάτων.

Το πλοίο έφθασε στον Πειραιά το μεσημέρι της 19/06/06 και αποτέλεσμα όλων των ενεργειών της εταιρείας μας ήταν να οργανωθεί με τις οδηγίες μας και τη επίβλεψή μας κατά τέτοιο τρόπο η όλη εργασία, ώστε το πλοίο να είναι σε θέση να αναχωρήσει 48 ώρες μετά την άφιξή του με πλήρως απεκατεστημένη όλη τη ζημιά του.


ΜΑΪΟΣ 2006

Η εταιρείας μας παρέδωσε στην Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους το νέο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «ΜΙΚΡΑ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ».

Στις 5 Μαΐου 2006 η «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. παρέδωσε στην Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους το νέο Ε/Γ πλοίο «ΜΙΚΡΑ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ» Ν. Χαλκίδας 438. Η παράδοση του πλοίου έγινε στο λιμάνι της Δάφνης Αγίου Όρους σε μια σεμνή τελετή με την παρουσία όλης της Ιεράς Επιστασίας. Το πλοίο εκτελεί δρομολόγια και εξυπηρετεί την επικοινωνία των Ιερών Μονών Αγίου Όρους τόσο μεταξύ τους όσο και με τα λιμάνια της Ουρανούπολης και της Δάφνης.

Η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης, του σχεδιασμού, της επίβλεψης και της διεύθυνσης κατασκευής του πλοίου μεταξύ της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και της εταιρείας μας υπεγράφη στις 20 Οκτωβρίου 2005. Η μελέτη έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς του Κ.Ε.Ε.Π. του Υ.Ε.Ν. και με την επίβλεψη επιθεωρητού του Ελληνικού Νηογνώμονα για λογαριασμό του Κ.Ε.Ε.Π.
Πρόκειται για ένα πλαστικό επιβατηγό πλοίο ολικού μήκους 16,40 μέτρων, μεταφορικής ικανότητας 49 επιβατών, όλων καθήμενων σε ενιαίο κλιματιζόμενο χώρο, σύγχρονου σχεδιασμού, το οποίο συνδυάζει την πολύ καλή πλευστότητα με την άνεση στους χώρους επιβατών. Η επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών μπορεί να γίνει είτε από την πρύμνη είτε από την πλώρη.
Ολόψυχα ευχόμαστε στο πλοίο να έχει ΚΑΛΑ ΤΑΞΙΔΙΑ.