header Αναστάσιος Π.Κηπουρόπουλος πιστοποίηση ISO Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020 english

05 Φεβρουαρίου 2019 - Φ/Γ-Ο/Γ "ΝΕΑΡΧΟΣ"

Το «ΝΕΑΡΧΟΣ» επιτέλους ταξιδεύει και πάλι και αυτό έγινε μάλιστα και πάρα πολύ γρήγορα. Και το «επιτέλους» πηγαίνει ότι τέλος καλό-όλα καλά. Όμως, μέχρι να φθάσουμε σε αυτό το τέλος χρειάσθηκε να καταβληθεί σημαντική προσπάθεια, έχοντας πάντοτε κατά νου ότι θα πρέπει να αποφύγουμε να φτάσει μια στιγμή όπου θα ακύρωνε αυτή μας την προσπάθεια.

Η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να ακυρωθεί αν υπήρχε κάποια κρυφή ζημιά, σαν αποτέλεσμα του ατυχήματος, για την αποκατάσταση της οποίας θα απαιτείτο υπερβολικό κόστος. Το υπερβολικό αυτό κόστος θα μπορούσε να ακυρώσει το εγχείρημα, την προσπάθεια επαναδραστηριοποίησης του πλοίου,, αλλά και αφ’ ενός να προκαλέσει πρόσθετη οικονομική ζημιά στην πλοιοκτήτρια εταιρεία και αφ’ ετέρου να εκθέσει ανεπανόρθωτα αυτούς, οι οποίοι θα ελάμβαναν την απόφαση να ξεκινήσουν οι εργασίες, δηλαδή το τεχνικό μας γραφείο.

Έτσι, λοιπόν, πριν ξεκινήσει το εγχείρημα έπρεπε να διαπιστωθεί ότι το σκάφος δεν παρουσιάζει στρέβλωση σε όλα τα επίπεδα, με απλά λόγια να διαπιστωθεί ότι η καρένα δεν «έχει πάρει». Μια άλλη διαπίστωση, η οποία έπρεπε να γίνει ήταν αν είχαν πειραχθεί οι βάσεις των κύριων μηχανών, γεγονός το οποίο θα σήμαινε ότι θα είχαν κουνηθεί οι μηχανές από την θέση τους. Και τέλος, θα έπρεπε να διαπιστωθεί ότι δεν έχει πειραχθεί σοβαρά η ευθυγράμμιση των αξονικών συστημάτων του πλοίου.

Να λοιπόν γιατί, πριν ξεκινήσουμε την επισκευή του πλοίου, λέγαμε ότι «θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε να ταξιδέψει και πάλι». Να λοιπόν γιατί το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο. Να γιατί κανείς δεν πρέπει να βγάζει βιαστικά συμπεράσματα για ζητήματα, για τα οποία δεν έχει τουλάχιστον την βασική γνώση. Ο βασικός αρμόδιος προκειμένου να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις είναι ο ναυπηγός-τεχνικός σύμβουλος της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Και βέβαια σε όλα τα παραπάνω, ως προς τις αρμοδιότητες, δεν έχουμε λογαριάσει την διαχείριση του θέματος και στους υπόλοιπους τομείς, όπως π.χ. στον οικονομικό τομέα, στον τομέα της ασφαλιστικής κάλυψης αλλά και στον τομέα της διαχείρισης του χρόνου.


52191

52192

52193


04 Ιανουαρίου 2019 - Φ/Γ-Ο/Γ "ΝΕΑΡΧΟΣ"

Η επισκευή του «ΝΕΑΡΧΟΣ», τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εξωτερική πλευρά των υφάλων του, πλησιάζει στο τέλος της και μέσα στις επόμενες ημέρες προβλέπεται να βρεθεί και πάλι στο στοιχείο του, στην θάλασσα. Εκεί, θα συνεχισθούν οι εργασίες από τα συνεργεία στο εσωτερικό του πλέον, ώστε να ολοκληρωθεί πλήρως η επισκευή του.

Έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος αξόνων (εξωτερικά) και πηδαλίων και ολοκληρώνεται ο έλεγχος όλων των εξωτερικών ηλεκτροσυγκολλήσεων των υφάλων με υπέρηχους και ο έλεγχος ευθυγράμμισης της τρόπιδας. Μετά την καθέλκυση του πλοίου, μαζί με τις υπόλοιπες εργασίες, θα συνεχισθούν και οι έλεγχοι, κυρίως των αξονικών συστημάτων του αλλά και των υπόλοιπων μηχανημάτων.

Τελικά, η ζημιά από το ατύχημα ήταν αρκετά σοβαρή και μεγάλη. Χρειάσθηκαν λεπτές επεμβάσεις από όλους, ώστε να επανέλθει το πλοίο στην αρχική του κατάσταση. Όλοι αντιμετωπίσαμε την κατάσταση με πολύ σοβαρότητα αλλά και με μεγάλη ταχύτητα. Όταν λέμε «όλοι» εννοούμε όλοι. Και τούτο διότι η επισκευή του πλοίου δεν είναι μόνο όσες εργασίες πραγματοποιούνται από τα συνεργεία. Σημαντική εργασία αποτελεί π.χ. ο προγραμματισμός (και όχι μόνο των εργασιών) καθώς και η διαχείριση της όλης κατάστασης από κάθε άποψη (τεχνική, οικονομική, ασφαλιστική, ασφαλείας κλπ).

Εάν κάποιος αποφασίσει να εξετάσει τον ρόλο, τον οποίο θα πρέπει να έχει, σε μια τέτοια περίπτωση ο ναυπηγός και κάτω από το πρίσμα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, θα καταλάβει πόσο ουσιαστικός θα πρέπει να είναι ο ρόλος του ναυπηγού μιας εταιρείας σε παρόμοια αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Σε αυτό το σημείο είναι η διαφορά, την οποία το τεχνικό μας γραφείο προσπαθεί να κάνει στην ναυτιλιακή αγορά σε ό,τι αφορά στην παροχή υπηρεσιών.

4119420

4119421

4119422

4119511

4119512

4119513

4119514

4119514

4119515

4119516

 


21 Δεκεμβρίου 2018 - Ε/Γ-Ο/Γ "ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ"

Το Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ» συνεχίζει να κατασκευάζεται στα Ναυπηγεία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στη Θεσσαλονίκη, πάντοτε με την μελέτη, τον σχεδιασμό, την επίβλεψη αλλά και το management της κατασκευής από το τεχνικό μας γραφείο, σε πείσμα συγκεκριμένων κύκλων, στους οποίους θα γίνει αναφορά όταν θα κριθεί σκόπιμο.

Έχουν γίνει στο μεταξύ κάποιες αλλαγές στην μορφή του πλοίου, πάντοτε προς το καλύτερο, οι οποίες θα εξυπηρετήσουν στην καλύτερη αλλά και μεγαλύτερη εκμετάλλευσή του. Οι αλλαγές αυτές αποτελούν προτάσεις του τεχνικού μας γραφείου, οι οποίες προέρχονται από καινούριες τάσεις στην κατηγορία των πλοίων αυτού του είδους και οι οποίες κάνουν το πλοίο πιο εμπορικό και πιο αξιοποιήσιμο.

Τελικά, σήμερα προχωρεί η ολοκλήρωση της κατασκευής της πρώτης σειράς υπερκατασκευών του πλοίου, ενώ ετοιμάζεται να ξεκινήσει η κατασκευή της δεύτερης σειράς.

Βασικές σωληνουργικές εργασίες εκτός μηχανοστασίου, στο κυρίως σκάφος προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, ενώ ετοιμαζόμαστε για το ξεκίνημα και άλλων εργασιών, τόσο στο κυρίως σκάφος όσο και στις υπερκατασκευές του, μεταξύ των οποίων είναι και η τοποθέτηση των κύριων μηχανών εντός του μηχανοστασίου, επάνω στις βάσεις τους.

ΑΝΤ 1

ΑΝΤ 2

ΑΝΤ 3

ΑΝΤ 4

ΑΝΤ 5

ΑΝΤ 6

ΑΝΤ 7

ΑΝΤ 8